Stillingsopslag:

Sognepræst i Frederiksværk-Vinderød Pastorat

En stilling som sognepræst i Frederiksværk-Vinderød Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse.  

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.  

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.  

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med  Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.  

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.  

Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering.  

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.  

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.  

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. e-mail: [email protected] Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.