Stillingsopslag:

Sognepræst i Ravnsbjerg Pastorat i Aarhus Stift

 

 

En stilling som sognepræst i Ravnsbjerg Pastorat i Aarhus Stift er ledig.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse på 25 % til at løfte fælles udviklingsprægede opgaver i provstiet i et af biskoppen fastsat regulativ.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Selmersvej 7, 8260 Viby J.

Boligbidrag vil blive fastsat efter vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og indsendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-post: kmaar(at)km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.