Stillingsopslag:

Sognepræst (kbf) i Louns-Alstrup-Strandby Pastorat, Vesthimmerlands Provsti

Stillingen som sognepræst i Louns-Alstrup-Strandby Pastorat, Vesthimmerlands Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. juli 2018 eller snarest derefter.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse, er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For yderligere oplysningerne omkring sognene, henvises til den fælles hjemmeside for Louns-Alstrup-Strandby Pastorat http://www.3-kirker.dk/

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet en nyopført tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering.

Den nyopførte tjenestebolig er ikke klar til indflytning pr. 1. juli 2018. Der må derfor påregnes flytning fra en midlertidig præstebolig til den nye bolig, når denne står klar til indflytning.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: [email protected] og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Kontaktoplysninger provst Hanne Petersen, Vesthimmerlands Provsti:
Telefon 9866 1027 ∙ E-mail: hpe(at)km.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib(at)km.dk                  

 

Opslået:        27. februar 2018
Udløber:        19. marts 2018