Stillingsopslag:

Sognepræst (kbf) i Vejrup-Vester Nykirke Pastorat i Ribe Stift

Stillingen som sognepræst i Vejrup-Vester Nykirke Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse fra den 1. marts 2018.

 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

 

Den der udnævnes, skal være pligtig til 1 uge om måneden at stå til rådighed for gudstjenester og kirkelige handlinger i Gørding Pastorat.

 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)

 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra pastoralseminariet vedlagt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse KMRIB(at)KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.