Stillingsopslag:

Sognepræst (Kbf) Skovby-Ore-Guldbjerg Pastorat i Fyens stift

 

Stillingen som sognepræst i Skovby-Ore-Guldbjerg Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. juni 2018. 

Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Til stillingen er knyttet forpligtelsen som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse [email protected] Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.  

 

Opslået:        6. marts 2018

Udløber:        26. marts 2018