Stillingsopslag:

Sognepræst (kbf) Taulov pastorat, Haderslev stift

Stillingen som sognepræst i Taulov Pastorat i Haderslev Stift er ledig fra 1. marts 2018.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Det er en forudsætning for indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse, samt har mindst 6 års anciennitet som præst i folkekirken

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Boligen er beliggende Bærhaven 10, Taulov, 7000 Fredericia. Boligbidrag er pt. kr. 5.139,-. Boligen vil blive fastsat efter vurdering. Boligen vil i forbindelse med præsteskifte blive nyvurderet.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postbox 2123, 1015 København K., og indsendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev, E-post: [email protected], og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.