Stillingsopslag:

Sognepræst til Bording-Christianshede Pastorat, Ikast-Brande Provsti søges

O P S L A G

Stillingen som sognepræst i Bording-Christianshede Pastorat, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012)

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse, er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For nærmere oplysninger omkring sognene henvises til sognenes hjemmeside http://www.bordingsogn.dk/

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: [email protected] og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Kontaktoplysninger provst Poul Erik Knudsen, Ikast-Brande Provsti:
Telefon 5129 5995 ∙ E-mail: pekn(at)km.dk                    

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib(at)km.dk                  

 

Opslået:        31. oktober 2017

Udløber:        20. november 2017