Stillingsopslag:

Uddannelseskonsulent i Aalborg Stift

Aalborg Stift søger en uddannelseskonsulent.

Der er tale om en nyoprettet stilling på 50 %, som enten kan besættes ved frikøb af en allerede ansat præst i stiftet eller som en selvstændig 50 % stilling.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år, regnet fra den 1. juli 2018.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er ordineret præst.

Uddannelseskonsulenten har til opgave

• at medvirke til introduktionssamtaler og afrundingssamtaler mellem provst og nyansat præst, herunder tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte præst i samarbejde med FUV
• at være tovholder for stiftets vejlederpræster (mentorer)
• at være tovholder for den lokale religionspædagogiske sparring i introduktionsordningen sammen med stiftets religionspædagogiske medarbejder
• at lave lokal opfølgning på arbejdsvejledning for nye præster i form af besøg på arbejdsstedet
• at medvirke til overdragelse af introduktionsplanen til anden uddannelseskonsulent i tilfælde af embedsskift
• at deltage i 2-3 årlige møder med FUV
• at være løbende orienteret om FUVs uddannelsestilbud

Det vil være en fordel, hvis du har solid præsteerfaring og har viden om og erfaring med den folkekirkelige organisation.

Du vil indgå i et netværk og samarbejde med de andre stifters uddannelseskonsulenter.

Du vil naturligvis blive klædt på til opgaven ved en introducerende uddannelse og opfølgende kursus-dage for alle uddannelseskonsulenter.
Hvis der er tale om en ansættelse i en selvstændig stilling sker ansættelse og aflønning i henhold til gæl-dende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Hvis der er tale om et frikøb i din nuværende stilling sker der ikke ændringer i dine lønvilkår.

Der kan indgås aftale om et kvalifikationstillæg uanset ansættelsesform.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til chefkonsulent Helle Hindsholm – tlf. 98 18 80 88.

Ansøgningen sendes til Biskoppen over Aalborg Stift på kmaal(at)km.dk og skal være biskoppen i hænde senest kl. 15.00.

Opmærksomheden henledes på, at denne stilling kan søges alene eller sammen med stillingen som over-enskomstansat sognepræst (50% af fuldtidsansættelse) i Tårs pastorat i Hjørring søndre provsti. Denne stilling er opslået i samme periode.