Stillingsopslag:

Uddannelseskonsulent i Aarhus Stift

 

Aarhus Stift søger en uddannelseskonsulent.

Der er tale om en nyoprettet stilling på 70 %, som enten kan besættes ved frikøb af en allerede ansat præst i stiftet eller som en selvstændig 70 % stilling.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år regnet fra den 1. juli 2018.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er ordineret præst.

Uddannelseskonsulenten har til opgave:
• At medvirke til introduktionssamtaler og afrundingssamtaler mellem provst og nyansat præst, herunder tilrettelæggelse af en introduktionsplan for den enkelte præst i samarbejde med FUV
• At være tovholder for stiftets vejlederpræster (mentorer)
• At være tovholder for den lokale religionspædagogiske sparring i introduktionsordningen sammen med stiftets religionspædagogiske medarbejder
• At lave lokal opfølgning på arbejdsvejledning for nye præster i form af besøg på arbejdsstedet
• At medvirke til overdragelse af introduktionsplanen til anden uddannelseskonsulent i tilfælde af embedsskifte
• At deltage i 2-3 årlige møder med FUV
• At være løbende orienteret om FUVs uddannelsestilbud.

Det vil være en fordel, hvis du har solid præsteerfaring og har viden om og erfaring med den folkekirkelige organisation.

Du vil indgå i et netværk og samarbejde med de andre stifters uddannelseskonsulenter.

Du vil naturligvis blive klædt på til opgaven ved en introducerende uddannelse og opfølgende kursusdage for alle uddannelseskonsulenter.

Du vil få kontor i Aarhus Bispegård stillet til rådighed.

Hvis der er tale om et frikøb i din nuværende stilling, sker der ikke ændringer i din lønvilkår.

Hvis der er tale om en ansættelse i en selvstændig stilling, sker ansættelse og aflønning i henhold til gæl-dende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der kan indgås aftale om et kvalifikationstillæg uanset ansættelsesform.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til stiftskontorchef Jette Madsen på 87 34 51 02.

Ansøgningen sendes til Biskoppen over Aarhus Stift på kmaar(at)km.dk og skal være biskoppen i hænde senest kl. 15.00.