Stillingsopslag:

Uddannelseskonsulent i Helsingør Stift

Helsingør Stift søger en uddannelseskonsulent.

Der er tale om en nyoprettet stilling på 50 %, som enten kan besættes ved frikøb af en allerede ansat præst i stiftet eller som en selvstændig 50 % stilling.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år, regnet fra den 1. juli 2018.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er ordineret præst.

 Uddannelseskonsulenten har til opgave

 

  • at medvirke til introduktionssamtaler og afrundingssamtaler mellem provst og nyansat præst, herunder tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte præst i samarbejde med FUV

  • at være tovholder for stiftets vejlederpræster (mentorer)

  • at være tovholder for den lokale religionspædagogiske sparring i introduktionsordningen sammen med stiftets religionspædagogiske medarbejder

  • at lave lokal opfølgning på arbejdsvejledning for nye præster i form af besøg på arbejdsstedet

  • at medvirke til overdragelse af introduktionsplanen til anden uddannelseskonsulent i tilfælde af embedsskift

  • at deltage i 2-3 årlige møder med FUV

  • at være løbende orienteret om FUVs uddannelsestilbud

 

Det vil være en fordel, hvis du har solid præsteerfaring og har viden om og erfaring med den folkekirkelige organisation.

Du vil indgå i et netværk og samarbejde med de andre stifters uddannelseskonsulenter.

Du vil naturligvis blive klædt på til opgaven ved en introducerende uddannelse og opfølgende kursusdage for alle uddannelseskonsulenter.

Hvis der er tale om en ansættelse i en selvstændig stilling sker ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Hvis der er tale om et frikøb i din nuværende stilling sker der ikke ændringer i din lønvilkår.

Der kan indgås aftale om et kvalifikationstillæg uanset ansættelsesform.

Eventuelle spørgsmål til stilling kan rettes til konstitueret stiftskontorchef Annette Nordenbæk på tlf. 49213500.

Ansøgningen sendes til Biskoppen over Helsingør Stift på [email protected] og skal være biskoppen i hænde senest kl. 15.00.