Stillingsopslag:

Uddannelseskonsulent til Fyens Stift

Fyens Stift søger en uddannelseskonsulent.

Der er tale om en nyoprettet stilling på 45 %, som enten kan besættes ved frikøb af en allerede ansat præst i stiftet eller som en selvstændig på 45 % stilling.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er ordineret præst.

Uddannelseskonsulenten har til opgave

  • at medvirke til introduktionssamtaler og afrundingssamtaler mellem provst og nyansat præst, herunder tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte præst i samarbejde med FUV, provst og biskop

  • at være tovholder for stiftets vejlederpræster (mentorer)

  • at være tovholder for den lokale religionspædagogiske sparring i introduktionsordningen sammen med stiftets religionspædagogiske medarbejder

  • at lave lokal opfølgning på arbejdsvejledning for nye præster i form af besøg på arbejdsstedet

  • at varetage evt. praktikpræsteforløb

  • at medvirke til overdragelse af introduktionsplanen til anden uddannelseskonsulent i tilfælde af embedsskift

  • at deltage i 2-3 årlige møder med FUV

  • at være løbende orienteret om FUVs uddannelsestilbud

Det vil være en fordel, hvis du har solid præsteerfaring og har viden om og erfaring med den folkekirkelige organisation.

Du vil indgå i et netværk og samarbejde med de andre stifters uddannelseskonsulenter.

Du vil naturligvis blive klædt på til opgaven ved en introducerende uddannelse og opfølgende kursusdage for alle uddannelseskonsulenter.

 

Du vil få kontor i Fyens stiftsadministration stillet til rådighed.

Hvis der er tale om et frikøb i din nuværende stilling sker der ikke ændringer i din lønvilkår.

Hvis der er tale om en ansættelse i en selvstændig stilling sker ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Eventuelle spørgsmål til stilling kan rettes til stiftskontorchef Asger Gewecke på 63 11 39 45.

Ansøgningen sendes til Biskoppen over Fyens Stift på [email protected] og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 06.03.18

Udløber: 26.03.18