Stillingsopslag:

Ungdomspræst i Sorø Kommune og sognepræst i Pedersborg-Bromme Pastorat i Roskilde Stift

En stilling som ungdomspræst i Sorø Kommune og sognepræst i Pedersborg-Bromme Pastorat i Roskilde Stift er ledig.

Den der udnævnes, er forpligtet til at varetage opgaven som ungdomspræst i Sorø Kommune med en kvote på 50 % samt som overenskomstansat sognepræst med en kvote på 50 % i Pedersborg-Bromme Pastorat i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ.

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Aflønning vil ske med en kvota på 100 % af fuldtidsbeskæftigelse.

Der vil kunne ydes 100 % af rådighedstillægget til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.).

Der ydes ligeledes 100 % af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet  3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros(at)km.dk. Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.