Fællesfonden

Fællesfondens udgifter var i 2017 1,14 mia. kr. Fællesfondens primære indtægtskilde er landskirkeskatten, og i 2017 var indtægterne 1,16 mia. kr. 

Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse og dækker en række fælles folkekirkelige udgifter. Kirkeministeriet administrerer midlerne fra fællesfonden. Indtægterne fra fællesfonden kommer primært fra landskirkeskatten.

Kirkeministeren fastsætter fællesfondens samlede budget og landskirkeskatten efter høring af en budgetfølgegruppe. Budgetfølgegruppen består af en biskop, en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd, en repræsentant for Danmarks Provsteforening, en stiftskontorchef samt en repræsentant for Kirkeministeriet. Budgetfølgegruppen afgiver indstilling om budgettet efter drøftelse med et budgetsamråd, der består af en repræsentant fra hvert af de 10 stifter samt en observatør for Den danske Præsteforening og en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer i folkekirken.

Fællesfondens indtægter

Fællesfondens primære indtægtskilde er landskirkeskatten.

 

Fællesfondens udgifter

Fællesfondens udgifter går primært til løn til præster og provster. Denne post udgør knap to tredjedele af alle fællesfondens udgifter. Andre store poster på fællesfondens budget er:

  • Drift af stiftsadministrationerne
  • Drift af folkekirkens IT
  • Drift af folkekirkelige uddannelsesinstitutioner
  • Pension til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer
  • Udligningstilskud til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder af landet 

Derudover bevilger Fællesfonden midler til en række forskellige folkekirkelige aktiviteter og institutioner herunder www.folkekirken.dk og Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

Fællesfondens udgifter

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lønninger; præster og provster 570 578 573 575 576 575 594 602 618 601 603
Lønninger; stifter 54 57 56 56 57 58 56 57 61 60 59
Øvrige driftsudgifter 244 257 266 279 256 258 266 271 283 257 268
Tilskud til lokale kasser; udligning og forsøg 107 106 107 107 107 107 108 108 108 108 108
Tilskud til lokale kasser; generelt tilskud 91 73 48 34 17            
Pensions, kirkefunktionærer ansat af menighedsråd 6 16 46 55 71 87 90 93 98 100 100
Udgifter i alt 1.073 1.087 1.096 1.106 1.084 1.085 1.114 1.132 1.168 1.126 1.139