Fællesfonden

Fællesfondens udgifter var i 2016 1,11 mia. kr. Fællesfondens primære indtægtskilde er landskirkeskatten, der i 2016 udgjorde 1,12 mia. kr. 

Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse og dækker en række fælles folkekirkelige udgifter. Kirkeministeren fastsætter det samlede budget for fællesfonden. Kirkeministeriet administrerer midlerne fra fællesfonden. Indtægterne fra fællesfonden kommer primært fra landskirkeskatten.

Fællesfondens budget og landskirkeskatten bliver fastsat efter høring af en budgetfølgegruppe. Budgetfølgegruppen består af en biskop, en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd, en repræsentant for Danmarks Provsteforening, en stiftskontorchef samt en repræsentant for Kirkeministeriet. Budgetfølgegruppens indstilling om budgettet er afgivet efter, at budgetfølgegruppen har holdt et budgetsamråd med en repræsentant fra hvert af de 10 stifter samt en observatør for Den danske Præsteforening og en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer i folkekirken.

Fællesfondens indtægter

Fællesfondens primære indtægtskilde er landskirkeskatten.

 

Fællesfondens udgifter

Fællesfondens udgifter går primært til løn til præster og provster. Denne post udgør knap to tredjedele af alle fællesfondens udgifter. Andre store poster på fællesfondens budget er:

  • Drift af stiftsadministrationerne
  • Drift af folkekirkens IT
  • Drift af folkekirkelige uddannelsesinstitutioner
  • Pension til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer
  • Udligningstilskud til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder af landet 

Derudover bevilger Fællesfonden midler til en række forskellige folkekirkelige aktiviteter og institutioner herunder www.folkekirken.dk og Den Folkekirkelige Udviklingsfond.