Valg til menighedsråd 2008

77.397 medlemmer af folkekirken stemte ved menighedsrådsvalget den 11. november 2008 i de 149 sogne og kirkedistrikter, hvor der var opstillet 2 eller flere lister. Det viser en korrigeret opgørelse, som Kirkeministeriet har foretaget den 14. november 2008på grundlag af indberetninger fra de lokale valgbestyrelser.

 

Der var i de 149 sogne og kirkedistrikter i alt 492.226 stemmeberettigede. Det betyder, at der i gennemsnit var en stemmeprocent på 15,7. De højeste stemmeprocenter var 77,3 på Sejerø i Roskilde Stift og 72,6 på Avernakø i Fyens Stift. De laveste stemmeprocenter var 4,0 i Vor Frue Sogn i Århus Stift, 4,4 i Gladsaxe Sogn i Helsingør Stift og 4,8 i Filips Sogn i Københavns Stift.

 

Antallet af sogne med afstemningsvalg var det hidtil laveste. Stemmeprocenten på 15,7 er desuden den laveste siden 1980, hvor den var på 15,5.

 

I en tabel nedenfor ses hovedtal for menighedsrådsvalget 2008 samt tilsvarende tal for de foregående syv menighedsrådsvalg.

 

Resultaterne fra de enkelte sogne og stifter og stifter kan ses i pdf-dokumentet "Valgresultat - korrigeret 14-11-08".

 

Menighedsrådsvalget er det første egentlige valg i Danmark, hvor det har været muligt forud for valgdagen at stemme via internettet. Der blev i alt afgivet 1.101 e-stemmer. Til sammenligning kan nævnes, at der i alt blev afgivet 1.114 brevstemmer via folkeregistrene.

 

En nærmere redegørelse for e-valget kan ses på siden Særligt om e-valget 2008

 

Oversigten "Valgresultat - korrigeret 14-11-08"

 

Resultater af afstemningsvalg 1980 - 2008

År 

Antal

med afstemn.

Procent

af alle

Stemme-beret-tigede 

Afgivne stemmer 

Stemme- procent 

2008

149

6,7

492,226 

77.397 

15,7 

2004

198

8,9

639.857

112.200

17,5

2000

242

10,9

827.687

140.722

17,0

1996

331

14,9

1.136.954

183.472

16,1

1992

349

15,8

1.222.087

204.020

16,7

1988

395

18

1.351.916

241.281

17,8

1984

446

20,4

1.445.642

243.532

16,8

1980

378

17,3

1.261.548

195.163

15,5