Valg til menighedsråd 2012

53.263 medlemmer af folkekirken stemte ved menighedsrådsvalget den 13. november 2012 til de 85 menighedsråd, hvor der var opstillet 2 eller flere lister til et sogn. Det viser en opgørelse, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har foretaget den 14. november 2012 på grundlag af indberetninger fra de lokale valgbestyrelser. 

Der var i de 85 sogne i alt 355.516 stemmeberettigede. Det betyder, at der i gennemsnit var en stemmeprocent på 14,98. De højeste stemmeprocenter var 70,86 i Hygum Sogn i Viborg Stift, 64,78 i Ribe Domsogn i Ribe Stift og 61,44 i Sir Sogn i Viborg Stift. De laveste stemmeprocenter var 3,13 i Vesterbro Sogn, 4,83 i Blågårdens Sogn begge i Københavns Stift og 5,77 i Sankt Johannes Sogns i Århus Stift.

Antallet af sogne med afstemningsvalg var det hidtil laveste. Stemmeprocenten på 14,98 var tilsvarende lav.

I en tabel nedenfor ses hovedtal for menighedsrådsvalget 2012 samt tilsvarende tal for de foregående otte menighedsrådsvalg.

Resultaterne fra de enkelte sogne og stifter og stifter kan ses i pdf-dokumentet "Oversigt over valgresultater".

Resultater af afstemningsvalg 1980 - 2012

År

Antal

med afstemn.

Procent

af alle

Stemme-beret-tigede

Afgivne stemmer

Stemme- procent

2012

85

4,8

355.516

53.263

14,98

2008

149

6,7

492,226

77.397

15,7

2004

198

8,9

639.857

112.200

17,5

2000

242

10,9

827.687

140.722

17,0

1996

331

14,9

1.136.954

183.472

16,1

1992

349

15,8

1.222.087

204.020

16,7

1988

395

18

1.351.916

241.281

17,8

1984

446

20,4

1.445.642

243.532

16,8

1980

378

17,3

1.261.548

195.163

15,5