Energieffektivisering

Kirkeministeriet har fokus på energieffektivisering i statens institutioner. Derudover har folkekirkens 10 stiftsøvrigheder fokus på at reducere energiforbruget.

 Ifølge energieffektiviseringscirkulæret fra 2009 - cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner - fortsættes indsatsen med at reducere forbrug af energi og vand og fokusere på indkøb af energieffektive produkter.

 

Bygninger

Departement bor til leje ved Slots- og Ejendomsstyrelsen i en fredet bygning. Det er en forholdsvis lille arbejdsplads med omkring 60 medarbejdere. Folkekirkens stiftsøvrigheder og herunder stiftsadministrationer, er bosiddende ti forskellige steder i Danmark og har bygninger af varierende karakter.  

 

Organisering

Ministeriets energiansvarlige koordinerende kontaktperson (MEK) i departementet er fuldmægtig Jacob Lau Pedersen. MEK´en er ansvarlig for planlægning og koordinering af energieffektiviseringsindsatsen i departementet og stiftsøvrighederne.

Ministerialbetjent Adam Jacob Heyn-Johnsen er energiansvarlig (EA) for implementering af konkrete energibesparende installationer i departementet samt løbende overvågning og årlig indberetning af departementets el-, varme og vandforbrug.

I de øvrige institutioner - stiftsøvrighederne - er der udnævnt en energiansvarlig person (EP), som i praksis er ansvarlig for energiindsatsen i den pågældende institution.

Energimærkning, energihandlingsplan m.v. 

Energimærkning for departementet 2010 - PDF

Energiscreening af departementet 2010 kan læses her og her for serverrummet.

Kirkeministeriets handlingsplan for energieffektivisering 2010-2011 - PDF

Energieffektivisering 2012-2013 - PDF 

Læs mere om energibesparelser i staten på Energistyrelsens hjemmeside.

Data for ministeriets el-, varme-, og vandforbrug 2006-2010 er registreret på Energistyrelsens hjemmeside om energibesparelser i staten. Heraf fremgår ministeriets energibesparelser.

Stifternes energihandlingsplaner m.v. kan læses på de enkelte stifters hjemmeside.