Bestyrelsen for Sjællands Kirkemusikskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kirkemusikskolen. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af bestyrelsen. 

Bestyrelsens sammensætning i perioden 2014-2018:

NavnUdpeget af
Peter Fischer-Møller (fmd.)Kirkeministeriet
Helle Ostenfeld (næstfmd.)Kirkeministeriet
Marianne Gaarden
Sven-Ingvart Mikkelsen
Kirkeministeriet
Musikkonservatorierne
Philip Schmith-MadsenDansk Organist og Kantor Samfund
Henriette HoppeOrganistforeningen
Anette HolmDansk Kirkemusiker Forening
Karen-Marie la CourLandsforeningen af Menighedsråd
Tom HenriquesKirkeministeriet

 

Bestyrelsen for Vestervig Kirkemusikskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kirkemusikskolen. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning i perioden 2014-2018:

NavnUdpeget af
Henning Toft Bro (fmd.)Kirkeministeriet
Bodil Abildgaard (næstfmd.)Kirkeministeriet
Birthe ChristiansenDansk Kirkemusiker Forening
Henrik StrømOrganistforeningen
Jette MadsenKirkeministeriet
Ketty SørensenKirkeministeriet
Karen-Marie la CourLandsforeningen af Menighedsråd
Ulrik Spang-HanssenMusikkonservatorierne
Poul Skjølstrup LarsenDansk Organist og Kantor Samfund

 

 

Bestyrelsen for Løgumkloster Kirkemusikskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kirkemusikskolen. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning i perioden 2014-2018: 

NavnUdpeget af
Elof Westergaard (fmd.)Kirkeministeriet
Asger GeweckeKirkeministeriet
Karen-Marie la CourLandsforeningen af Menighedsråd
Claus Skjold Larsen (næstfmd.) Musikkonservatorierne
Ole Plauborg JensenDansk Kirkemusiker Forening
Ingrid Bartholin GramstrupOrganistforeningen
Klaus Viggo JensenDansk Organist og Kantor Samfund
Bodil DibbernKirkeministeriet
Kristian BennikeKirkeministeriet

 

 

Bestyrelsen for Folkekirkens Videns-og Uddannelsescenter

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af centret. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af bestyrelsen. 

Bestyrelsens sammensætning:  

Navn

Titel

Periode for udnævnelse

Elof Westergaard (formand)

Biskop, Ribe Stift

2017-2020

Steffen Brunés (næstformand)

Afdelingschef, Kirkeministeriet

løbende

Peter Fischer-Møller

Biskop, Roskilde Stift

2015-2018

Anton Pihl

Bestyrelsesmedlem, Landsforeningen af Menighedsråd

2017-2020

Per Bucholdt Andreasen

Sognepræst, Den danske Præsteforening

2017-2020

Niels Vincens Grunnet

Den danske Præsteforening

2017-2020

 

 

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Budgetfølgegruppen rådgiver kirkeministeren vedrørende fællesfondens drift. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af budgetfølgegruppen.

Budgetfølgegruppens sammensætning:

Navn

Titel

           Periode for udnævnelse

Tine Lindhardt

Biskop - Fyens Stift

             1-9-2015 - 31-12-2018

Elisabeth Tine Aggerbeck

Stiftskontorchef - Ribe Stift 

           27-8-2017 - 31-12-2018

Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Provst - Danmarks Provsteforening

           2-10-2014 - 31-12-2018

Søren Abildgaard

Landsforeningen af Menighedsråd

             1-1-2016 - 31-12-2018

Klaus Kerrn-Jespersen

Kontorchef - Kirkeministeriet

             1-1-2014 - 31-12-2018

 

  

Kirkeministeriets og folkekirkens It-følgegruppe

It-følgegruppen rådgiver Kirkeministeriet om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering.