Personale

Fornavn Efternavn Stilling Enhed Telefon E-mail
Anders Drejer Madsen IT-supporter Folkekirkens It 70202535 andm(at)km.dk
Anette Mia Rasmussen Fuldmægtig Styrelseskontoret 33923948 anmr(at)km.dk
Ann-Kathrine Sidse Duncan Pedersen Fuldmægtig Økonomi kontoret 33923956 akap(at)km.dk
Anna Sofie Casse Fuldmægtig Styrelseskontoret 33923924 asoc(at)km.dk
Anne Vad Akademisk medarbejder Personalekontoret 33923949 ava(at)km.dk
Anne Sidsel Papsø Kristiansen Projektsekretær Folkekirkens It 70202535 apk(at)km.dk
Annemarie Steffensen Personalekontoret 33923926 aste(at)km.dk
Birgit C. Kristensen Kontorfuldmægtig Personalekontoret 33923907 bck(at)km.dk
Brian W. Petersen Folkekirkens It 33343958 bwp(at)km.dk
Camilla Hvilsom Fuldmægtig Folkekirkens It 33343984 chv(at)km.dk
Camilla Frahm-Christensen Fuldmægtig Personalekontoret 33923950 caf(at)km.dk
Catherina Manthey Lovisendal Afdelingsleder Personalekontoret 33923908 cml(at)km.dk
Charlotte Fischer Holm Ministerialbetjent Sekretariat 33923934 cfh(at)km.dk
Charlotte Kramer Fuldmægtig Personalekontoret 33923931 ckrn(at)km.dk
Christa Hector Knudsen Personalekontoret 33923959 chhk(at)km.dk
Christian Dons Christensen Departementschef - 33923978 chrchr(at)km.dk
Christian Hust Stigel Fuldmægtig, Ministersekretær Styrelseskontoret 33923922 chst(at)km.dk
Christian Richardt Høgsberg IT-supporter Folkekirkens It 70202535 CHRH(at)km.dk
Christine Nejsum Personalekontoret 33923911 chne(at)km.dk
Elisabet Fridriksdottir Projektsekretær Folkekirkens It 70202535 ejf(at)km.dk
Elisabeth G. Jeppesen Chefkonsulent, Projektleder Folkekirkens It 33343967 egj(at)km.dk
Elisabeth G. Pedersen Fuldmægtig Folkekirkens It 33343981 egp(at)km.dk
Hanne Stajner Sekretariatsmedarbejder Sekretariat 33923943 hast(at)km.dk
Heidi Duelund Laulund Fuldmægtig Folkekirkens It 33343982 hdl(at)km.dk
Heidi P. Bergmann Bogholder Folkekirkens It 33343990 hpb(at)km.dk
Ingeborg Lindegaard Grynderup Fuldmægtig Økonomi kontoret 33923972 ilg(at)km.dk
Jacob Øllgaard-Nicolajsen Økonomi kontoret 33923906 jao(at)km.dk
Jacob Rosenkrans Bøgh Udviklingschef Folkekirkens It 33343959 jarb(at)km.dk
Jakob de Stricker It-driftsleder Folkekirkens It 33343950 jds(at)km.dk
Jeff Hitzner Ministerchauffør, Sekretariat 41717705 jefhi(at)km.dk
Jesper Bøndergaard Folkekirkens It 33343956 jbja(at)km.dk
Johanne Schilling Fuldmægtig Økonomi kontoret 33923909 johs(at)km.dk
John Johansen Folkekirkens It 70202535 jojo(at)km.dk
Jonas Eistrup Bøye IT-supporter Folkekirkens It 70202535 jebo(at)km.dk
Jonas Lundsgaard Palmstrøm Fuldmægtig Økonomi kontoret 33923956 jolp(at)km.dk
Jørgen Kroer Styrelseskontoret 33923927 jkr(at)km.dk
Kari Anne Janisse Fuldmægtig Økonomi kontoret 33923905 kaja(at)km.dk
Kasper Hyllested Fuldmægtig Styrelseskontoret 33923916 khy(at)km.dk
Katrine Gunnersø Søndergaard Fuldmægtig Styrelseskontoret 33923916 kags(at)km.dk
Kim Farup IT-supporter Folkekirkens It 70202535 kifa(at)km.dk
Klaus Kerrn-Jespersen Kontorchef Økonomi kontoret 33923918 kkje(at)km.dk
Kristina Overgaard Bertelsen Fuldmægtig Personalekontoret 33923938 kob(at)km.dk
Kristoffer Schmidt-Hansen Studentermedhjælper Personalekontoret 33923944 kjs(at)km.dk
Lars Clement Bertelsen Folkekirkens It 70202535 lcb(at)km.dk
Lasse Pedersen Fuldmægtig, Projektleder Folkekirkens It 33343968 lape(at)km.dk
Lasse Ølholm Nielsen IT-supporter Folkekirkens It 70202535 lon(at)km.dk
Leif Danielsen Folkekirkens It 33343987 ld(at)km.dk
Lena Bhakti Marcussen Petersen Fuldmægtig Styrelseskontoret 33923904 lbp(at)km.dk
Lene Graakjær Lund HR-chef Personalekontoret 33923945 legl(at)km.dk
Line Isabel Nørregaard Hansen Forretningsudvikling Folkekirkens It 70202535 liih(at)km.dk
Lisbeth Melin Poulsen Leder af personsupport Folkekirkens It 33343979 lmpo(at)km.dk
Lone Klixbüll Afdelingsleder Personalekontoret 33923912 lkl(at)km.dk
Lone Boysen Sekretariatsmedarbejder Sekretariat 33923390 lb(at)km.dk
Louise Wendel Niss Fuldmægtig Styrelseskontoret 33923947 lwn(at)km.dk
Mads Simoni Simonsen IT-supporter Folkekirkens It 70202535 mssi(at)km.dk
Marianne Stensgaard Kontorfuldmægtig Ministersekretariat 33923921 mast(at)km.dk
Marie Spangenberg Fuldmægtig Personalekontoret 33923937 masp(at)km.dk
Marjun Egholm Chefkonsulent Styrelseskontoret 33923940 me(at)km.dk
Marlene Buntzen Ministerialbetjent Sekretariat 33923901 mbu(at)km.dk
Marlene Dupont Fuldmægtig Personalekontoret 33923941 mdu(at)km.dk
Martin Munk Folkekirkens It 33343983 mmuj(at)km.dk
Martin Martensen-Larsen Fuldmægtig Styrelseskontoret 33923939 mama(at)km.dk
Mathilde Meile Studentermedhjælper Styrelseskontoret 33923953 matme(at)km.dk
Matrick Benjamin Larsen Sekretariat mabl(at)km.dk
Mette Kjer Lorentzen It-sikkerhedskoordinator Folkekirkens It 70202535 mkl(at)km.dk
Mette Siff Pedersen Kontorelev Personalekontoret 33923951 mesp(at)km.dk
Michael Gullev Christensen Folkekirkens It 33343952 mgch(at)km.dk
Morten Christiansen Folkekirkens It 70202535 morc(at)km.dk
Nanna Højer Søe-Jensen Fuldmægtig Økonomi kontoret 33923964 nahs(at)km.dk
Nanna Kristine Tranholm Studentermedhjælper Personalekontoret 33923902 nantr(at)km.dk
Niels Bækgård Fuldmægtig Økonomi kontoret 33923910 nib(at)km.dk
Nikoline Tougaard Ørnsholt Fuldmægtig Styrelseskontoret 33923935 nito(at)km.dk
Per B. Kristiansen Folkekirkens It 33343985 pbk(at)km.dk
Pernille Esdahl Kontorchef Styrelseskontoret 33923930 pe(at)km.dk
Pernille Mie Falk Jørgensen Assistent Personalekontoret 33923946 pemj(at)km.dk
Rasmus Rasmussen Fuldmægtig Folkekirkens It 33343978
Rasmus Paaske Larsen Chefkonsulent Personalekontoret 33923968 rpl(at)km.dk
Rune Ackermann Johannessen Regnskabschef Folkekirkens It 33343991 ra(at)km.dk
Rune Stramer Damgaard Fuldmægtig, Projektleder Folkekirkens It 33343969 rds(at)km.dk
Simon Ankjær Andersen Presserådgiver Ministersekretariat 33923928 siaa(at)km.dk
Sofie Navntoft Pedersen Chefkonsulent Folkekirkens It 40363516 snp(at)km.dk
Tobias Kunø Knudsen Supportleder Folkekirkens It 33343975 tokk(at)km.dk
Torben Stærgaard Kontorchef Folkekirkens It 70202585 ts(at)km.dk
Tove Søss Reinhardt Nielsen IT-supporter Folkekirkens It 70202535 tsrn(at)km.dk
Ulla B. Kristiansen Projektchef Folkekirkens It 33343986 ubk(at)km.dk
Ulla Kloster Wittenburg Fuldmægtig Folkekirkens It 33343977
Zita Mørch Larsen Folkekirkens It 70202535 zml(at)km.dk