Reformationsjubilæet 2017

Den 31. oktober 1517 slog munken Martin Luther 95 teser op på døren til slotskirken i den tyske by Wittenberg. Teserne var en protest mod den katolske kirkes afladshandel – ideen om, at man efter sin død kunne afkorte sin tid i skærsilden ved at købe afladsbreve fra kirken. I en tid uden internet og Facebook blev ophængningen af teserne på døren til slotskirken startskuddet på et opgør med den katolske kirkes økonomiske og politiske magt. Luther krævede bl.a., at kirken udelukkede fokuserede på evangeliets forkyndelse.

I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther ophængte teserne, som blev begyndelsen til det, vi i dag kalder Reformationen. Reformationen angiver overgangen fra katolicisme til protestantisme. ”Reformation” betyder at genskabe.

Kong Christian den 3. indførte officielt Reformationen i Danmark i 1536 og danskerne kunne nu kalde sig for protestanter. Men reelt blev Reformationen ikke indført fra den ene dag til den anden. Det var en lang proces, hvor samfundsforståelse, opdragelse, uddannelse, statsdannelse, politik, forholdet mellem mænd og kvinder osv. gradvist ændrede sig og tog form.

Baggrunden for ønsket om markering af Reformationsjubilæet er at fremme forståelsen for Reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

I lyset af dette nedsatte regeringen i 2011 et Præsidium. 

 

Reformationsjubilæets logo

Logoet kan downloades og anvendes i forbindelse med synliggørelse af arrangementer i anledning af jubilæumsåret.

 

Præsidiet

Præsidiet har det overordnede ansvar for fejringen og udgør jubilæets officielle forankring. Det er desuden præsidiets opgave at fastsætte de overordnede indholdsmæssige rammer for fejringen, herunder at sikre og understøtte forskningstemaer, der kan tilvejebringe ny viden om 1500-tallets reformation og ny viden om reformationens betydning for folkekirken op til i dag. 

Præsidiet er sammensat af en formand samt 11 personligt udpegede medlemmer fra universitets-, museums- og kulturverdenen samt folkekirken.

Præsidiet indstiller sit arbejde ved udgangen af 2017.

 

Præsidiets sammensætning

Præsidiets formand

Professor, dr. scient. Jens Oddershede, forhenværende rektor for Syddansk Universitet

 

Præsidiets øvrige medlemmer

Lektor, dr. phil. Charlotte Appel, Roskilde Universitet

Generalkonsul, dr. phil. Henrik Becker-Christensen, Flensborg

Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt

Lektor, ph.d., Bo Kristian Holm, Aarhus Universitet

Repertoire- og planlægningschef, DR Ensembler, Tatjana Kandel

Professor, dr. theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Museumsdirektør, cand. mag. Per Kristian Madsen, Nationalmuseet

Professor, dr. phil. Birgitte Possing, Rigsarkivet

Direktør, mag.art. Johannes Riis, Gyldendal

Biskop, cand. theol. Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift

Professor, fil. dr. Hanne Sanders, Lunds Universitet

  

Vision

Det er Præsidiets vision, at den danske befolknings viden om reformationen og dens betydning for det danske samfunds udvikling økonomisk, politisk og kulturelt er langt mere grundfæstet efter 2017 end nu. Det er ambitionen, at jubilæet fejres i hele landet gennem en mangfoldighed af aktiviteter, som tiltrækker opmærksomhed og deltagelse.

 

Finansiering

I forbindelse med Reformationsjubilæet 2017 bevilligede den daværende kirkeminister Marianne Jelved i 2014 af Folkekirkens Fællesfond 7 mio. kr. for perioden 2014-2017 til forberedelse og afvikling af folkekirkelige aktiviteter i forbindelse med Reformationsjubilæet.

Bevillingen på 7 mio. kr. er givet dels til en bogudgivelse og dels som en rammebevilling til finansiering af kirkelige aktiviteter i forbindelse med fejringen af Reformationsjubilæet.

Fællesfondens rammebevilling til jubilæet anvendes til at finansiere relevante folkekirkelige aktiviteter, som understøtter folkekirkens formål og har et landsdækkende perspektiv, og som ikke finansieres af menighedsråd, provsti eller stift. Præsidiet ønsker med bevillingen at fremme en mangfoldighed af aktiviteter til belysning af den folkekirkelige betydning af Reformationen.