Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog 2002

Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte salmebogskommission på baggrund af den i tidsrummet 1. marts 2000 til 31. juli 2001 stedfundne offentlige høring om Forslag til Ny Salmebog (2000).

 

Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog blev i 2003 udgivet på Vajsenhusets Forlag med titlen DEN DANSKE SALMEBOG og taget i brug i folkekirken.

 

Indhold 

 

BETÆNKNING - RTF

 

Salmebogskommissionens forslag til melodier

 

SALMER

 

Alle salmer er gemt i RTF og PDF-format.

 

1 - 14        LOVSANGE,  RTF, PDF

 

15 - 51      TROEN PÅ GUD FADER, RTF, PDF
                Skabelsen og forsynet - Guds omsorg

 

                TROEN PÅ GUDS SØN, 

 

52 - 175    Jesus Kristus - Tidens fylde. Bebudelsen af Guds Søns fødsel.

                - Advent - Jul. Jesu fødsel - Hellig Tre Konger - Jesu liv, RTF, PDF

 

176 - 279   Påske. Jesu lidelse og død - Kristi opstandelse - Kristi Himmelfart - Kristi

                 herredømme -  Kristi komme i herlighed, RTF, PDF

                TROEN PÅ GUD HELLIGÅND

 

280 - 374   Helligånden. Pinse. Helligåndens komme - Helligåndens

                 gerning - Bøn til Helligånden - Den hellige almindelige kirke. Guds

                 rige - Kirken - Kirkens enhed - Kirkens bevarelse - Kirkens fornyelse - Kirkens

                 mission - Kirkens diakoni, RTF, PDF

 

375 - 486   De hellliges samfund. Fællesskabet - Ordet - Gudstjenesten - Dåb 

                 - Nadver - Konfirmation - Præstevielse, RTF, PDF

 

487 - 575   Syndernes forladelse. Guds kærlighed - Syndsbekendelse - Guds

                 tilgivelse - Døden - Kødets opstandelse og det evige liv (Evighedshåbet)

                 - Allehelgen, RTF, PDF

576 - 698   KRISTENLIVET RTF, PDF

                 Tro - Bøn - Omvendelse - Kristi efterfølgelse - Forsagelse og

                 kamp - Modgang og håb - Trøst og fred - Kærlighed til Gud og næsten

 

699 - 791   MENNESKELIVET RTF, PDF 

                 Bryllup / Vielse - Fædrelandet

                 - Årstiderne - Morgen - Aften

 

BØNNEBOG  RTF, PDF

 

 

 

 

REGISTRE

 

Alfabetisk register over salmerne (tekster) RTF

 

Alfabetisk register over salmerne (melodier) PDF

 

Salmernes inddeling RTF, PDF

Salmernes forfattere RTF, PDF

 

Gendigtede stykker af Bibelen RTF, PDF

 

Forslag til salmevalg RTF, PDF

 

Danske salmebøger og -samlinger  RTF, PDF

 

 

BILAG TIL BETÆNKNINGEN

 

Bilag 1 - Salmebogskommissionens sammensætning 2000 - 2002 - RTF

 

 

Bilag 2 - Salmebogskommissionens underudvalg m.v. 2000 - 2002 - RTF

 

 

Bilag 3 - Salmebogskommissionens og underudvalgenes møder 2001 - 2002 - RTF

 

 

Bilag 4 - Principper for den sproglige revision af Forslag til Ny Salmebog - RTF

 

 

Bilag 5 - Genoptagne salmer - RTF

 

 

Bilag 6 - Nye salmer - RTF

 

 

Bilag 7 - Udeladte salmer - RTF

 

 

Bilag 8 - Salmer, der er ført tilbage til Den Danske Salmebogs tekstformer - RTF

 

 

Bilag 9 - Ændringer i salmeteksterne i forhold til Forslag til Ny Salmebog (2000) - RTF