Diakoni og socialt arbejde

På denne side offentliggøres projektbeskrivelser under overskriften: Diakoni og socialt arbejde

 

Emne

Projektets navn

Indhold

Tid, sted og aktør

Læs mere

 

Børn unge og konfirmation

Diakoni og socialt arbejde
Diakoni med unge - Når ordet bliver kødUdvikling af en række metoder, hvor i kirkens ord og værdigrundlag får krop og handling til ved at engagere unge i diakonalt arbejde.Tid: Maj 2014 - maj 2015
Sted: Landsdækkende deltagelse
Aktør: Center for Ungdomsstudier
Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Diakoni og socialt arbejdeMed hånd og hjerteFrivilligt diakonalt arbejde på tværs af sognegrænser i Skive Kommune.Tid: august 2014-2015.
Sted: Skive Kommune
Aktør: Indre Mission i SkiveSte
Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Diakoni og socialt arbejde

Inspitation og vidensdeling
National opfordring til øget samarbejde og udveksling mellem organisationsdiakonien og sognediakonienKirkens Korshærs tilbud om samarbejde med sogne er blevet sendt ud i landet, samtidig er der reklameret i medier. Et tre-årigt pilitprojekt med opstart i 2012 i Viborg, Aalborg og Aarhus Stifter. Aktøren var Kirkens Korshær.Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Diakoni og socialt arbejdePerlen - Diakoni og Morsø ProvstiSelvhjælpsgrupper og netværksskabende kontakter i Morsø Provsti.Opstartet 1. marts 2014, og skal køre herfra. Perlen har samarbejdet med Morsø Provsti.Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Diakoni og socialt arbejdeDiakoni i Struer ProvstiKontaktskabende indsats med det formål at tilknyttet flere til værestedet ParasollenOpstartet 1. marts 2014, og skal køre herfra. Værestedet Parasollen har lagt hus til, mens stedets ledere også har været projektledere. Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Diakoni og socialt arbejdeErhvervsretræter

Udvikling, løbende evaluering samt endelig tilpasning af retræteforløb for erhvervsledere, som Refugiet Lolland-Falster fremadrettet vil tilbyde til erhvervslivet

 

Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 - 30. juni 2013 af Refugiet Lolland-Falster. 84 erhvervsledere har taget del i projektets udviklingsfaseLæs projektbeskrivelse i pdf-format her

Diakoni og socialt arbejde. Inspiration og vidensdeling

 

Diakonal håndbog for menighedsråd

Udarbejdelse af håndbogen "Kirken af levende sten" - en erfaringsbaseret vejledning i, hvorledes menighedsråd integrerer sognediakonien i deres arbejde

 

Projektet er gennemført af Samvirkende Menighedsplejer i perioden februar 2012 - september 2013 Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Diakoni og socialt arbejde

Forundersøgelse af mulighed for en kirkelig betjening af danskere i Thailand med henblik på diakonal indsats

 

Der er tale om en forundersøgelse, som har vurderet behovet for dansk kirkelig betjening i Thailand bl.a. i samarbejde med de andre nordiske sømdans - og udlandskirker

 

Projektet er gennemført af Danske Sømands - og Udlandskirker i Thailand i perioden 2012-2013Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Diakoni og socialt arbejde. Menighedsråd, ledelse og samarbejde

 

Diakonalt udviklingsarbejde i folkekirken

Udvidelse af samarbejdet mellem sognemenigheder og Kirkens Korshær til gavn for socialt udsatte, herunder oprettelse af fadderskaber mellem menighedsråd og lokale sociale arbejdssteder

 

Projektet ledes af Kirkens Korshær. Der er tale om et treårigt pilotprojekt, påbegyndt i i februar 2012 med deltagelse af Århus, Viborg og Aalborg stifterLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Diakoni og socialt arbejdeCafé Exit

Opstart og ideudvikling af Café Exit som netværksskabende aktivitet for eks-fanger og fanger i udslusningsforløb

Iværksat af Apostelkirkens menighedsfællesskab i 2007 i samarb. med Fangekoret og præster fra Vestre Fængsel

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Børn og unge, diakoni og socialt arbejde

 

 

Børn og Unge i Sorg

 

 

 

Samtalegrupper for børn og unge i alderen 10-16 år, der har mistet

 

 

Gennemført i perioden 2008-2009 af Agedrup, Dalum, Paarup og Thomas Kingos sogne i Odense

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Børn og unge, Diakoni og socialt arbejde

 

 

Grøn Fisk - kirkepilot

 

 

 

3x 1årig ansættelse af ung kirkepilot til at skabe aktiviteter, lave netværk for de unge med moderne virkemidler og lave gudstjenester og kirke på de unges præmisser

 

 

Gennemført i 2008-2010 i Brønderslev Kirke af sognepræst Thomas Ancher Uth og sognemedhjælper Inge Bech Hansen

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Diakoni og socialt arbejde, ældre, samarbejdeNye veje i folkekirkens ældrearejdeEtablering af sogne-netværk af ældre med fokus på eksistentiel læring og engagement i diakonale opgaver, som skaber sammenhæng mellem tro og praksisUdført i 2010-11 af Samvirkende Menighedsplejer i samarbejde med sogne i Kolding og Ringkøbing Provstier Læs projektbeskrivelse i pdf-format her