Gudstjenester og liturgi

På denne side offentliggøres projektbeskrivelser under overskriften: Gudstjenester og liturgi

 

Emne

Projektets navn

Indhold

 

Tid, sted og aktør

 

Læs mere

 

Bibel og formidling.

Gudstjenester og litirgi.

Fejring af Reformationen

Afholdelse af en Påskemusikmesse anno 1515 med forudgående foredrag om emnet.

I perioden 9. april til 21. aprial 2014 i Mejrup Kirke og Aars Kirke. Aktørerne var projeklederen, musikhistoriker og dirigent Jan Myging, Aars Kirke Koncertkor, Organist Morten Ladehoff.

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Gudstjenester og liturgi. Musik, kor og salmerIn Iumine Domine - I Herrens LysUdarbejdelse af ti firesatsede suiter af meditativ orgelmusik med dertilhørende noder

Suiterne er komponeret af Flemming Chr. Hansen i perioden september 2012 - marts 2013. De er alle opført ved gudstjenester eller koncerter

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Gudstjenester og liturgi. Musik, kor og salmerAllehelgenmesse

Udvikling af Allehelgenmessen med musik, salmer og liturgi. Offentliggørelse af værket på internettet

 

Projektet blev gennemført i 2011 ved komponist og organist Frederik Magle, salmedigter Iben Krogsdal og sognepræst Morten SkovstedLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Gudstjenester og liturgi. Musik, kor og salmer

Samarbejde mellem Musikkonservatoriets orgellinje og Trinitatis Kirke

Projektet søger at udvikle et bredere samarbejde mellem konservatoriets Kirkemusikstudium og Trinitatis Kirke, hvor de studerende kan udfordre kirkemusikalske opgaver i praksis

 

Projektet blev gennemført i undervisningsåret 2011/2011 i et samarbejde mellem orgelstuderende ved Musikkonservatoriet og Trinitatis KirkeLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Gudstjenester og liturgi. Musik, kor og salmerEtablering af rytmiske kirkebands med frivillige musikere

Projektet engagerer frivillige musikere fra lokalområdet i kirkebands, som herefter indgår i gudstjenester i Skalborg Kirke

 

Projektet blev gennemført i Skalborg Kirke i maj 2011-juli 2012 med deltagelse af sognets præster, menighedsrådsmedlemmer og frivilligeLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Gudstjenester og liturgi. Bibel og formidlingGensyns-gudstjenesterOffentliggørelse af 24 manskripter til kortere gudstjenester, bygget op om højmessens form dog uden nadverGudstjenesterne er udviklet af sognepræsterne Peter Birch, Selma Ravn og Line Hage ved Vor Frelsers Kirke og Nathanaels Kirke i 2006-2008Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik. Gudstjenester og liturgiLysets lyd

Lys - og lydinstallation med 12 kuber og laser, som fungerer som interaktivt liturgisk element. Kuberne reagerer på de besøgendes bevægelser og skaber således lyd, lys og nuancer i kirkerummet

 

Arrangementet blev afholdt i Vor Frue Kirke, tre aftener kl. 20-24 sidst i 2011 og i starten af 2012. Aftenerne blev arrangeret af dreamhub og NatkirkenLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik og salmer, gudstjenester og liturgi

En opsamling af erfaringer med påskeoptakter ved udgivelse: Påskens kraft - et inspirationskatalog

Udgivelse af erfaringer ved påskeoptakter. Ved kunst, musik og ord slås hovedtemaer an ud fra påskens begivenheder

 

Påskeoptakterne har fundet sted fra 2007-2010 i Langenæskirken, Århus Stift. Anne Ehlers og Dorte Tilma samt Luise Faurholt som kreativ medarbejder

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik og salmer, gudstjenester og liturgiLysets utålmodighed - Nye salmer til de gammeltestamentlige læsninger

Produktion af nye salmer til udgivelse i salmebog på baggrund af gensidig erfaringsudveksling mellem danske salmedigtere

 

Salmedigterkonventer 2009-11 på Løgumkloster Højskole med Holger Lissner som koordinator for projektetLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik, Koncerter og oplevelser, undervisning, gudstjenester og liturgiUdvikling, undervisning, udsyn: U2 - del 2

Afholdelse af inspirations-seminar og 2 U2-gudstjenester ved Danske Kirkedage 2010, samt arbejde på bog om emnet

 

Jens Moesgård Nielsen og Jørgen Lasgaard, ved Danske Kirkedage 2010Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Unge og konfirmander, gudstjenester og liturgi

 

 

Liturgisk Eksperimentarium

 

 

 

Udvikling af liturgiske workshops for unge og konfirmander, for at de kan tilegne sig forståelse af højmessens led og kreativt variere dens traditionelle liturgi

 

 

Gennemført i 2010 af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik i 5 forskellige kirker

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Koncerter og oplevelser, Festival, Gudstjenester

 

 

Danske Kirkedage i Haderslev

 

 

 

Afholdelse af en fælleskirkelig, økumenisk festival under temaet "kirke over grænser" med gudstjenester, sang workshops og debatter

 

 

Danske Kirkedage blev afholdt i Haderslev Stift i 2007

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Børn og unge, Gudstjenester

 

 

Kirkepiloter

 

 

 

Uddannelse af unge som kirkepiloter med inspiration og ideer til at gå aktivt ind i det lokale kirkeliv

 

 

Pilotprojekt gennemført i 2007 af Samtaleforum for Unge og Kirke (SUK)

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer, gudstjenester og liturgiHele kirken synger - et tv-projektTV-dokumenteret projekt om sangundervisning og om salmesangen som del af den kristne kulturarvFolkekirkens Informationstjeneste i Aalborg med Vestervig Kirkemusikskole og TV2 Nord og MidtVest, år 2010-11Læs projektbeskrivelse i pdf-format her