Inspiration og vidensdeling

På denne side offentliggøres projektbeskrivelser under overskriften: Inspiration og vidensdeling (hjemmesider, bøger m.m.)

 

Emneord

Projektets navn

Indhold

 

Tid, sted og aktør

Læs mere

Diakoni og socialt arbejde

Inspitation og vidensdeling
National opfordring til øget samarbejde og udveksling mellem organisationsdiakonien og sognediakonienKirkens Korshærs tilbud om samarbejde med sogne er blevet sendt ud i landet, samtidig er der reklameret i medier. Et tre-årigt pilitprojekt med opstart i 2012 i Viborg, Aalborg og Aarhus Stifter. Aktøren var Kirkens Korshær.Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Inspiration og vidensdeling

Børn, unge og konfirmander
Alt og intetEt undervisningsmateriale om betydning i relation til romanen Intet af Jane Teller. Materialet er til elever på 7.-10- klassetrin i fagene dansk og kristendomskundskab.Projektet er udviklet af Marianne Kardel Knutz, Lene Bekhøi og John Rydahl i samarbejde med forlaget RPF.Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration og vidensdeling.

Religionsmøde og kulturdialog

Den migrantåbne folkekirke - Inspirationsmatriale til sognemenighederUdarbejdelse af en publikation (50 sider) med titlen "Med andre øjne: Migranters møde med folkekirken"Gennemført af Tværkulturelt Center i perioden september 2013 - september 2014 og inddrager 10 stifter og ca. 35 sognemenighederLæs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration og videndeling.

Musik, kor og salmer

Opdatering af Folkekirkens Ungdomskors NodebibliotekOpdatering af hjemmesiden med ca. 2.500 korsatser.Opdateringen foregik i perioden 01.01.2014-15.02.2014. Gennemført i samarbejde mellem FUK og KMKC.Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Inspiration og vidensdeling. Musik, kor og salmerSalmedatabaseOptagelse af salmer fra Den danske Salmebog til udgivelse samt opbygning af en elektronisk database for salmer

Folkekirken.dk gennemførte projektet i perioden 2011-2013, hvor 37 kor deltog i indspilningen af 200 salmer

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration og vidensdeling. Diakoni og socialt arbejde

 

Diakonal håndbog for menighedsråd

Udarbejdelse af håndbogen "Kirken af levende sten"- en erfaringsbaseret vejledning i, hvorledes menighedsråd integrerer sognediakonien i deres arbejde

 

Projektet er gennemført af Samvirkende Menighedsplejer i perioden februar 2012 - september 2013 Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Inspiration og vidensdeling. Religionsmøde og dialog Migrantmenigheder og folkekirken: Det gode samarbejde

Udarbejdelse af en letlæst og erfaringsbaseret publikation om best practice i opbygning og udvikling af godt samarbejde mellem en folkekirkemenighed og en migrantmenighed

 

Projektet er gennemført af Tværkulturelt Center i perioden august 2012 - juli 2013

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration og vidensdeling. Bibel og formidling

Mere end blot ordProjektet introducerer det udvidede læringsbegreb for præster til brug i konfirmationsforberedelsen. Det er sket ved opstartsdage, månedlige opgaver til præster samt evaluering

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) har arbejdet med projektet i maj 2012 - juni 2013. 60 præster fra otte stifter har været tilknyttet projektet

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration og vidensdeling. Menighedsråd, ledelse og samarbejde

 

Lokal Kirkeudvikling

Projektet skaber et læringsnetværk mellem kirker, hvor der sættes fokus på kirken i dets lokalområde. Der afholdes netværkskonferencer hvert halve år, hvor deltagerne tilegner sig konkrete værktøjer til arbejdet lokalt.

 

Projektet er udarbejdet af Kirkefondet, Areopagos og Center for Kirkeforskning og strækker sig fra april 2012 - april 2015. I alt 14 sogne/pastorater deltager.Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Inspiration og vidensdeling. Børn, unge og konfirmanderMere end blot forberedelsen til en fest?Undersøgelse af konfirmanders oplevelse af deres konfirmandforløb

Undersøgelsen blev gennemført af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik i Roskilde Stift i 2008

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Inspiration og vidensdeling. Bibel og formidlingLIVTAG - et folkekirkeligt voksenkateketisk materialeUdvikling og udgivelser af nytænkende materiale til indøvelse af trospraksis for voksne

Projektet blev gennemført i 2010-2012 ved en projektgruppe bestående af præster m.fl. samt repræsentanter fra Religionspædagogisk Forlag

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Inspiration og vidensdeling. Børn, unge og konfirmanderJust do itEt metodeudviklings-projekt med fokus på konfirmationsundervisning med drenge

Samarbejde mellem Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik og 36 præster i Helsingør og Roskilde stifter i maj 2009 - juni 2010

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Inspiration og vidensdeling. Børn og ungeDåbsmanual

Udarbejdelse og udgivelse af manual med beskrivelse og vejledning vedr. 12-15 afprøvede arbejdsformer omkring dåbsoplæring

 

Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Folkekirkens Dåbshilsen. Manualen udkom i maj 2008Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik, kor og salmer. Inspiration og vidensdeling Salmer og sange i skole og kirke 2 "Satsbog"

"Satsbog" skal forsyne primært organister og musiklærere med udskrevne orgel - og klaverarrangementer af de 173 salmer i udgivelsen "Salmer og sange i skole og kirke 2"

 

"Satsbog" er udgivet i maj 2012 af Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlagLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik og salmer, kunst, Inspiration og vidensdelingSalmernes hus - Taarnborg

Udgivelse af bogserien Salmernes hus. I hver bog beskrives og illustreres en udvalgt salme

 

Taarnborg i Ribe i samarbejde med Kristeligt Dagblad samt en række forfattere og kunstnere, 2010-14

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik og kor, koncerter og oplevelser, Ressourcer til inspiration

 

Indspilning af Natkirkeværket "Lyden af en pige"Indspilning og udgivelse af Natkirke-korværk til download på ItunesNicolai Abrahamsen, Genklang, med koret Lille Muko, 2010-11Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration og vidensdeling, Menighedsråd, ledelse og samarbejde

 

 

Nyt liv i bykirken

 

 

 

Arkitektkonkurrence, der med udgangspunkt i Getsemane kirke på Vesterbro skabte ideer til bykirkens arkitektoniske fornyelse

 

 

Konkurrencen blev arrangeret af Kunstakademiets arkitektskole i 2007-2008 med mange deltagende arkitekter

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer,
Inspiration og vidensdeling

 

 

Nodebibliotek

 

 

 

Konvertering og synliggørelse af kornoder i den nationale biblioteksbase DANBIB

 

 

Folkekirkens Ungdomskor og bibliotikar Helle Kjeldsen, Teologisk Pædagogisk Center med Løgumkloster Kirkemusikskole i 2009

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration og vidensdeling

 

 

Udvikling, udsyn, undervisning - U2, del 1

 

 

 

Deltagelse og oplæg ved akademisk konference om U2, som oplæg til projektets del 2: U2gudstjeneste, seminar og bogudgivelse

 

 

Sognepræst Jens Carl Moesgård Nielsen og sognepræst Jørgen Lasgaard, North Carolina University 2009

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration og vidensdeling, Medier og Kommunikation

 

 

Kirkekompetencer.dk

 

 

 

Udvikling af internetbaseret kompetence-netværk for særpræster og frie kirkelige organisationer

 

 

Projektet er iværksat i 2009 og drevet af en gruppe under Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF)

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer,

Inspiration og vidensdeling

 

 

Gospelkonsulent

 

 

 

En landsdækkende gospelkonsulent, der har afholdt workshops og gudstjenester, videregivet ideer og udgivet Gospelhåndbogen

 

 

Lars Jochimsen fungerede i hele 2009 som landsdækkende gospelkonsulent

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration, Religionsmøde og kulturdialog

 

 

Tro i mødet - indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund

 

 

 

Udvikling og udgivelse af materiale til dåbsoplæring af voksne med religiøs baggrund i islam eller østlig inspireret religiøsitet

 

 

Materialet er udviklet i samarbejde mellem Folkekirke og Religionsmøde og Teologisk Pædagogisk Center og udgivet i 2010

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik og salmer, Inspiration

 

 

Udgivelse af salme- og nodebog samt cd med salmer af Hans Thimes Christiansen

 

 

 

Produktion og udgivelse af nye salmer med nodebog og cd samt afholdelse af en række sangaftner

 

 

Hans Thimes Christiansen, Egil Hvid-Olsen samt Lone Andersen i 2010

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer, Inspiration og vidensdeling

 

 

Gi´ musikken videre

 

 

 

Udgivelse af dokumentations- og inspirationsbog og cd, der beskriver den rytmiske kirkemusikprofil, som er udviklet i Brorsons Kirke gennem de sidste 10 år

 

 

Janne og Esben Mark Eyermann i Brorsonkirken 2009

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Menighedsråd, ledelse, samarbejde, Inspiration og vidensdeling

 

 

Nye samarbejdsformer for sognene i og omkring Christiansfeld

 

 

 

Iværksættelse og dokumentation af projekt til øget samarbejde for sognene for både menighedsråd og ansatte til styrkelse af det kirkelige liv

 

 

Sogne i og omkring Christiansfeld under ledelse af sognepræst Carsten Haugaard Nielsen, 2009

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer,

Børn og unge, Inspiration og vidensdeling

Folkekirkens Ungdomskors læreplaner

 

Udgivelse af håndbog og læreplaner med redskaber til at integrere sang, hørelære og gudstjenestelære i korarbejdet

Gennemført i 2007-2009 i hele Danmark af Folkekirkens Ungdomskor

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her