Menighedsråd, ledelse og samarbejde

På denne side offentliggøres projektbeskrivelser under overskriften: Menighedsråd, ledelse og samarbejde

 

Emne

Projektets navn

Indhold

Tid, sted og aktør

Læs mere

 

Menighedsråd, ledelse og samarbejdeMigrantmenigheder og folkekirkelige bygninger som tages ud af drift Møder med både migrantmenigheder og menighedsråd med lukningstruede kirker. Formålet har været at finde rum til migrantmenighederne og løsninger for de lukningstruede kirker.Møderne er afholdt i 2013 og 2014 i Amager Provsti og Glostrup Provsti. Møderne er arrangeret af Kirkernes Integrations Tjeneste.Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Menighedsråd, ledelse og samarbejde. Diakoni og socialt arbejde

 

Diakonalt udviklingsarbejde i folkekirken

Udvidelse af samarbejdet mellem sognemenigheder og Kirkens Korshær til gavn for socialt udsatte, herunder oprettelse af fadderskaber mellem menighedsråd og lokale sociale arbejdssteder

 

Projektet ledes af Kirkens Korshær. Der er tale om et treårigt pilotprojekt, påbegyndt i i februar 2012 med deltagelse af Århus, Viborg og Aalborg stifterLæs projektbeskrivelse i pdf-format her

Menighedsråd, ledelse og samarbejde. Inspiration og vidensdeling

 

Lokal Kirkeudvikling

Projektet skaber et læringsnetværk mellem kirker, hvor der sættes fokus på kirken i dets lokalområde. Der afholdes netværkskonferencer hvert halve år, hvor deltagerne tilegner sig konkrete værktøjer til arbejdet lokalt.

 

Projektet er udarbejdet af Kirkefondet, Areopagos og Center for Kirkeforskning og strækker sig fra april 2012 - april 2015. I alt 14 sogne/pastorater deltager.

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Diakoni og socialt arbejde, ældre, samarbejdeNye veje i folkekirkens ældrearbejde

Etablering af sogne-netværk af ældre med fokus på eksistentiel læring og engagement i diakonale opgaver, som skaber samenhæng mellem tro og praksis

 

Udført i 2010-11 af Samvirkende Menighedsplejer i samarbejde med sogne i Kolding og Ringkøbing ProvstierLæs projektbeskrivelse i pdf-format her

Menighedsråd, ledelse og samarbejde, unge

 

 

Ung i kirken

 

 

Videreudvikling af netværk for unge menighedsråds-medlemmer, samt iværksættelse af mentorordninger

 

 

Gennemført i hele Danmark i 2007-2009 af Kirkefondet

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Menighedsråd, ledelse, samarbejde, Inspiration og vidensdeling

 

 

Nye samarbejdsformer for sognene i og omkring Christiansfeld

 

 

 

Iværksættelse og dokumentation af projekt til øget samarbejde for sognene for både menighedsråd og ansatte til styrkelse af det kirkelige liv

 

 

Sogne i og omkring Christiansfeld under ledelse af sognepræst Carsten Haugaard Nielsen, 2009

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Ledelse og samarbejde

 

 

Udbygning af Kerteminde-ordning

 

 

En stiftsmedarbejder yder i provstiet bistand til menighedsråd på personaleområdet med svar på spørgsmål, APV og vikarløsninger

 

 

2007, Kerteminde Provsti

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Inspiration og vidensdeling, Menighedsråd, ledelse og samarbejde

 

 

Nyt liv i bykirken

 

 

 

Arkitektkonkurrence, der med udgangspunkt i Getsemane kirke på Vesterbro skabte ideer til bykirkens arkitektoniske fornyelse

 

 

Konkurrencen blev arrangeret af Kunstakademiets arkitektskole i 2007-2008 med mange deltagende arkitekter

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her