Musik, kor og salmer

På denne side offentliggøres projektbeskrivelser under overskriften: Musik, kor og salmer

 

Emne

Projektets navn

Indhold

Tid, sted og aktør

Læs mere

 

Musik, kor, og salmer.

Religionsmøde og kulturdialog.

IndvandrerkoretKultur- og religionsmøde mellem indvandrere og den danske folkekirke gennem sang.Aars' biblioteks mødesal. Organist Jan Mygind og Kirke- og Kulturmedarbejder Marianne Klausen stod for udførelsen af projektet.Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer.

Inspiration og videndeling

Opdatering af Folkekirkens Ungdomskors NodebibliotekOpdatering af hjemmesiden med ca. 2.500 korsatser. Opdateringen foregik i perioden 01.01.2012-15.02.2014. Gennemført i samarbejde mellem FUK og KMKC. Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer.

Teater, koncerter og oplevelser

Så vælg da livet

Musikalsk projekt, der har sat fokus på at være sammen i kirken med andre aktiviteter end den gængse gudstjeneste

 

Fire musikworkshops blev gennemført i 2012-2013 i Tingsted Kirke. Projektet blev ledet af organist Lene Langballe og sognepræst Christina Rygaard Kristiansen

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik, kor og salmer. Inspiration og vidensdelingSalmedatabase

Optagelse af salmer fra Den danske Salmebog til udgivelse samt opbygning af en elektronisk database for salmer

 

Folkekirken.dk gennemførte projektet i perioden 2011-2013, hvor 37 kor deltog i indspilningen af 200 salmerLæs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer.

Teater, koncerter og oplevelser

 

Salmer fra broen

Projektet er mundet ud i en udgivelse af 12 nye salmer samt dertilhørende nodebog. Projektet bidrager til behovet for ny kirkemusik med en ny skandinavisk-sangskrivertone

 

Projektet blev offentliggjort i april 2013 ved en række koncerter og gudstjenester. Salmerne er indspillet af Janne Mark og KonnectLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik, kor og salmer. Gudstjenester og liturgiIn Iumine Domine - I Herrens Lys

Udarbejdelse af ti firesatsede suiter af meditativ orgelmusik med dertilhørende noder

 

Suiterne er komponeret af Flemming Chr. Hansen i perioden september 2012 - marts 2013. De er alle opført ved gudstjenester eller koncerter

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer.

Børn, unge og konfirmander

Syng for Livet - Den Levende Gudstjeneste

Afholdelse af Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne 2012. På stævnet fik deltagerne mulighed for at arbejde med ny kormusik indenfor kirke - gudstjenestefællesskabet

 

Landsstævne den 29. juni - 3. juli 2013 i Aalborg med deltagelse af kirkekorsangere (12-20 år) og korledere fra alle stifter

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik, kor og salmer. Gudstjenester og liturgiAllehelgenmesse

Udvikling af Allehelgenmessen med musik, salmer og liturgi. Offentliggørelse af værk på internettet

 

Projektet er gennemført i 2011 ved komponist og organist Frederik Magle, salmedigter Iben Krogsdal og sognepræst Morten Skovsted

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer.

Børn, unge og konfirmander

Kantategudstjeneste

Opførelse af Bachs kantate i liturgisk sammenhæng for herigennem bl.a. at stimulere korarbejdet med Syngedrengene i Vor Frue Kirke, Assens

 

Kantategudstjenesten fandt sted i Vor Frue Kirke, Assens den 3. juni 2012 med deltagelse af Syngedrengene samt proffesionelle sangsolister og musikereLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik, kor og salmer. Gudstjenester og liturgiSamarbejde mellem Musikkonservatoriets orgellinje og Trinitatis Kirke

Projektet søger at udvikle et bredere samarbejde mellem konservatoriets Kirkemusikstudium og Trinitatis Kirke, hvor de studerende kan udfordre kirkemusikalske opgaver i praksis

 

Projektet blev gennemført i undervisningsåret 2011/2012 i et samarbejde mellem orgelstuderende ved Musikkonservatoriet og Trinitatis KirkeLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik, kor og salmer. Gudstjenester og liturgiEtablering af rytmiske kirkebands med frivillige musikere

Projektet engagerer frivillige musikere fra lokalområdet i kirkebands, som herefter indgår i gudstjenester ved Skalborg Kirke

 

Projektet blev gennemført i Skalborg Kirke i maj 2011-juli 2012 med deltagelse af sognets præster, menighedsrådsmedlemmer og frivillige.

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer.

Børn og unge

Udfordringen med udvikling af DrengekorIndspilning og udgivelse af cd med Haderslev Drengekor samt støtte til koncertrejse i Norge

Haderslev Drengekor. Indspilning af cd med danske salmer i marts 2012. Koncertrejse til Norge i maj 2012

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik og kor. Børn og ungeOpførelse af Joseph Haydns "Skabelsen" for soli, kor og orkester

Opførelse af "Skabelsen" ved medlemmer af Odense Symfoniorkester og unge musikere, Coro Misto og Dalum Kantori. Kirkeskolens arbejde med fænomenet skabelsen dannede grundlag for opførelsen

 

Projektet fandt sted i september - november 2011 og involverede mange forskellige aktører. Dalum Kirke var tovholder på projektetLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik. Gudstjenester og liturgiLysets lyd

Lys - og lydinstallation med 12 kuber og laser, som fungerer som interaktivt liturgisk element. Kuberne reagerer på de besøgendes bevægelser og skaber således lyd, lys og nuancer i kirkerummet

 

Arrangementet blev afholdt i Vor Frue Kirke, tre aftener kl. 20-24 sidst i 2011 og i starten af 2012. Aftenerne blev arrangeret af Dreamhub og NatkirkenLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Børn, unge og konfirmander. Musik, kor og salmer Hvem mon banker mit hjerte

Salmerne er tænkt som hjemmets supplement til babysalmesang, og de kan bruges i kirkelige sammenhænge som gudstjeneste og undervisning

 

Komponist og solist Helene Blum, forfatter Iben Krogsdal og sognepræst Morten Skovsted. Indspilning af salmerne fandt sted i december 2011Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik, kor og salmer. Inspiration og vidensdelingSalmer og sange i skole og kirke 2 "Satsbog"

"Satsbog" skal forsyne primært organister og musiklærere med udskrevne orgel - og klaverarrangementer af de 173 salmer i udgivelsen "Salmer og sange i skole og kirke 2"

 

"Satsbog" er udgivet i maj 2012 af Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlagLæs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik og salmer. Børn og ungeHimmeldråber

Formidling af Simon Grotrians salmer for børn. Projektet resulterer i et anvendeligt og tilgængeligt produkt, der med kreative kræfter vil lette tilegnelsen af salmeuniverset for børn. Projektet vil f.eks. være til glæde for skole/kirke-samarbejde

 

Samarbejde mellem Holmegaardsskolen i Fensmark og Fensmark Kirke. Materiale er udarbejdet af Lisbet Bernitt Birk og Lena Sommer. Det udgives ved Religionspædagogisk Forlag pr. 1. august 2012Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik og salmer, gudstjenester og liturgi

En opsamling af erfaringer med påskeoptakter ved udgivelse: Påskens kraft - et inspirationskatalog

Udgivelse af erfaringer ved påskeoptakter. Ved kunst, musik og ord slås hovedtemaer an ud fra påskens begivenheder

 

Påskeoptakterne har fundet sted fra 2007-2010 i Langenæskirken, Århus Stift. Anne Ehlers og Dorte Tilma samt Luise Faurholt som kreativ medarbejder

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik og salmer, gudstjenester og liturgi

Lysets utålmodighed - Nye salmer til de gammeltestamentlige læsninger

 

Produktion af nye salmer til udgivelse i salmebog på baggrund af gensidig erfaringsudveksling mellem danske salmedigtere

 

Salmedigterkonventer 2009-11 på Løgumkloster Højskole med Holger Lissner som koordinator for projektetLæs projektbeskrivelse i pdf-format her

Salmeformidling og musik, Børn, Inspiration

 

Line og Livet

Udvikling og udgivelse af tre børnebøger med formidling af tre udvalgte salmer, omdelt til alle provstier til videreformidling

 

Familieforlaget ved Cecilie og Jesper Conrad. Musik ved Marie Carmen Koppel. 2010-11Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik og salmer, kunst, Inspiration og vidensdelingSalmernes hus - Taarnborg

Udgivelse af bogserien Salmernes hus. I hver bog beskrives og illustreres en udvalgt salme

 

Taarnborg i Ribe i samarbejde med Kristeligt Dagblad samt en række forfattere og kunstnere, 2010-14Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik og kor, Koncerter og oplevelser, Ressourcer til inspiration

 

Indspilning af Natkirkeværket "Lyden af en pige"Indspilning og udgivelse af Natkirke-korværk til download på ItunesNicolai Abrahamsen, Genklang, med koret Lille Muko, 2010-11Læs projektbeskrivelse i pdf-format her
Musik, kor og salmer, gudstjenester og liturgiHele kirken synger - et tv-projekt

TV-dokumenteret projekt om sangundervisning og om samesangen som del af den kristne kulturarv

 

Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg med Vestervig Kirkemusikskole og TV2 Nord og MidtVest, år 2010-11

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer, Inspiration og vidensdeling

 

 

Gospelkonsulent

 

 

 

En landsdækkende gospelkonsulent, der har afholdt workshops og gudstjenester, videregivet ideer og udgivet Gospelhåndbogen

 

 

Lars Jochimsen fungerede i hele 2009 som landsdækkende gospelkonsulent

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer,
Børn og unge, Inspiration og vidensdeling

 

 

Folkekirkens Ungdomskors læreplaner

 

 

 

Udgivelse af håndbog og læreplaner med redskaber til at integrere sang, hørelære og gudstjenestelære i korarbejdet

 

 

Gennemført i 2007-2009 i hele Danmark af Folkekirkens Ungdomskor

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer

 

 

Salmen på værksted

 

 

 

Samling af forfattere og komponister til inspirations- og arbejdsweekend

 

 

Forum for Rytme i Kirken (FRIK) på Silkeborg Højskole, 2007

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer

 

 

Tegnkor - et kirkekor ved de Døves Kirke

 

 

 

Oprettelse af et kirkekor ved De Døves Kirke på Frederiksberg og oversættelse af salmer til tegnsprog

 

 

De Døves kirke, Frederiksberg fra 2009

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik og salmer, Inspiration

 

 

Udgivelse af salme- og nodebog samt cd med salmer af Hans Thimes Christiansen

 

 

 

Produktion og udgivelse af nye salmer med nodebog og cd samt afholdelse af en række sangaftner

 

 

Hans Thimes Christiansen, Egil Hvid-Olsen samt Lone Andersen i 2010

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer,
Inspiration og vidensdeling

 

 

Nodebibliotek

 

 

 

Konvertering og synliggørelse af kornoder i den nationale biblioteksbase DANBIB

 

 

Folkekirkens Ungdomskor og bibliotekar Helle Kjeldsen, Teologisk Pædagogisk Center med Løgumkloster Kirkemusikskole i 2009

 

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik, kor og salmer, Inspiration og vidensdeling

 

 

Gi´ musikken videre

 

 

 

Udgivelse af dokumentations- og inspirationsbog og cd, der beskriver den rytmiske kirkemusikprofil, som er udviklet i Brorsons Kirke gennem de sidste 10 år

 

 

Janne og Esben Mark Eyermann i Brorsonkirken 2009

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Koncerter og oplevelser,
Musik og kor

 

 

Lyden af en pige - et stort kirkeligt netværk

 

 

 

Udvikling, produktion og opførelse af stort kirkeligt korværk særligt tilegnet Natkirkens form og stemning

 

 

Natkirken i Københavns Domkirke med komponisten Nicolai Abrahamsen og digteren Thorkil Jakobsen. Værket blev opført af koret Lille MUKO i 2009

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her

Musik og kor, koncerter og oplevelser,

Gudstjeneste og liturgi

 

 

Forvaltere af den solbeskinnede virkelighed - en messe til det skabte

 

 

 

Udvikling, produktion og opførelse af en ny dansk messe for kor og orgel med fokus på skabelsen. Tekst af Ursula Andkjær Olsen og musik af Christian Hildebrandt

 

 

Initiativtager var Vesterbro Bykirke, hvor messen er blevet uropført i marts 2011

 

 

 

Læs projektbeskrivelse i pdf-format her