Afsked af sognepræst

 

Kirkeministeriet har i dag meddelt en tjenestemandsansat sognepræst afsked efter ansøgning med virkning fra udgangen af december i år.

Præsten havde forinden været genstand for et tjenstligt forhør, og Kirkeministeriet havde kort forinden partshørt præsten om ministeriets påtænkte afgørelse på baggrund af forhørslederens beretning med tilhørende indstilling, da ministeriet modtog præstens ansøgning.

Det følger af tjenestemandslovens § 27, at en tjenestemand med 3 måneders varsel kan forlange sig afskediget til udgangen af en måned. Ministeriet har derfor i overensstemmelse hermed meddelt præsten afsked.

Kirkeministeriet har ikke yderligere kommentarer til sagen.