Afsked af sognepræst

 

Kirkeministeriet har i dag meddelt en tjenestemandsansat sognepræst afsked efter ansøgning med virkning fra udgangen af december i år.

Præsten havde forinden været genstand for et tjenstligt forhør, og Kirkeministeriet havde kort forinden partshørt præsten om ministeriets påtænkte afgørelse på baggrund af forhørslederens beretning med tilhørende indstilling, da ministeriet modtog præstens ansøgning.

Det følger af tjenestemandslovens § 27, at en tjenestemand med 3 måneders varsel kan forlange sig afskediget til udgangen af en måned. Ministeriet har derfor i overensstemmelse hermed meddelt præsten afsked.

Kirkeministeriet har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Nyhedsarkiv

22/09 2023

Ministeren For landdistrikter Louise Schack Elholm er med til fejringen, når den midtjyske landsby Sparkær lørdag den 23. september modtager prisen…

21/09 2023

Når folketinget åbner den 3. oktober, sker det traditionelt med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10.00, hvor ministre,…

18/09 2023

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm rejser den 18.-21. september 2023 til Grønland.

14/09 2023

En bred kreds af folketingets partier er enige om at muliggøre en tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Høvsøre. Det skal…

01/09 2023

Nu har du mulighed for at nominere de kandidater til Landdistriktsprisen, som du synes lægger et stort arbejde i at skabe positiv udvikling i dit…

30/08 2023

I dag åbner minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen 2023.