Bispevalg i Fyens Stift 2022/2023

 

Kirkeministeriet har i dag udskrevet bispevalg i Fyens Stift. Den nuværende biskop, Tine Lindhardt, fratræder sin stilling med udgangen af januar 2023.

Bispevalget afgør, hvem der skal indsættes som ny biskop over Fyens Stift ved den officielle bispevielse i Odense Domkirke søndag den 2. april 2023.

Den nye biskop vælges af menighedsrådsmedlemmer, præster og valgmenighedsrepræsentanter i stiftet, som er de eneste med stemmeret til bispevalget.

Kandidater til bispevalget skal have bestået den teologiske kandidateksamen fra et dansk universitet og skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken. Kandidater skal anmeldes senest tirsdag den 15. november 2022 og skal støttes af mindst 75 stemmeberettigede stillere for at kunne stille op.

Hvis der anmeldes mere end to kandidater, og ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde.

Valget er udskrevet af Kirkeministeriet med en cirkulæreskrivelse, som kan læses her.