Budgettet for folkekirkens fællesfond 2022 ligger nu fast

 

Folkekirkens Grønne Omstilling står øverst på kirkeministerens prioritering af nye initiativer i næste års budget for folkekirkens fællesfond. Folkekirkens fællesfond er folkekirkens fælles kasse til nationale udgifter, og kirkeministeren har nu fastlagt budgettet for 2022.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

Folkekirken har meldt sig helhjertet ind i det fælles samfundsansvar for at udvikle bæredygtige løsninger og bidrage til den grønne omstilling. I mange sogne og provstier har gode lokale kræfter længe arbejdet på at gøre folkekirken grønnere. Med en ny bevilling fra folkekirkens fællesfond støtter vi nu op om den lokale indsats med projekt Folkekirkens Grønne Omstilling, som skal forankre, koordinere og dokumentere indsatsen, så der bliver skabt gode vilkår for endnu flere grønne forbedringer på tværs af folkekirken.

 

Baggrund

Fællesfonden er med sit budget på 1,8 mia. kroner en hjørnesten i den folkekirkelige økonomi.

Fællesfonden finansierer en stor del af lønnen til præster i folkekirken og desuden de dele af folkekirkens virksomhed, som bedst løses på nationalt plan.

Det betyder blandt andet, at Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, landets tre kirkemusikskoler og de ti stiftsadministrationer nu kender deres økonomiske rammer for 2022. I 2022 anvendes der for eksempel 39,4 mio. kr. til uddannelse af præster m.v. hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og 25,5 mio. kr. til uddannelse af kirkemusikere hos de tre kirkemusikskoler i Løgumkloster, Vestervig og Roskilde.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter kirkeministeren desuden, hvordan omprioriteringsmidlerne til udviklingsopgaver og nye initiativer i folkekirken skal udmøntes. Omprioriteringsmidlerne fordeles efter rådgivning fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden, som består af repræsentanter for folkekirkelige interessenter med økonomisk ansvar.

I 2022 bidrager omprioriteringsmidlerne med finansiering af projekter for i alt 6,7 mio. kr.

Den største tildeling af omprioriteringsmidler i 2022 sker til projektet Folkekirkens Grønne Omstilling. Læs ansøgningen vedr. projekt Folkekirkens Grønne Omstilling her.

Se budget 2022 for folkekirkens fællesfond her. Fordelingen af omprioriteringsmidler fremgår af tabel 9.2 i budgettet.