Budgettet for folkekirkens fællesfond er nu på plads

 

Budgettet for folkekirkens fællesfond i 2021 ligger nu fast. Fællesfonden er med sit budget på 1,3 mia. kroner en hjørnesten i den folkekirkelige økonomi.

Fællesfonden finansierer en stor del af lønnen til præster i folkekirken og desuden de dele af folkekirkens virksomhed, som bedst løses på nationalt plan.

Det betyder blandt andet, at Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, landets tre kirkemusikskoler og de ti stiftsadministrationer nu kender deres økonomiske rammer for 2021. I 2021 anvendes der for eksempel 39,4 mio. kr. til uddannelse af præster m.v. hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og 24,3 mio. kr. til uddannelse af kirkemusikere hos de tre kirkemusikskoler i Løgumkloster, Vestervig og Roskilde.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter kirkeministeren desuden, hvordan omprioriteringsmidlerne til udviklingsopgaver og nye initiativer i folkekirken skal udmøntes. I 2021 imødekommes der således finansierien af projekter for i alt 5,8 mio. kr.

Se budget 2021 for folkekirkens fællesfond her. Fordelingen af omprioriteringsmidler fremgår af afsnit 9 i budgettet.