Corona-erfaringer: Folkekirken ser nye digitale muligheder

 

Hvor stod folkekirken, da den i lighed med det øvrige samfund blev tvunget ud i en ny virkelighed under coronakrisens første nedlukning? Var den forberedt? Hvad har den lært? Og findes der en særlig, folkekirkelig vej for digitalisering?

Disse og mange andre spørgsmål blev debatteret, da Folkekirkens It i den forgangne uge inviterede til årets digitaliseringskonference. En række oplægsholdere præsenterede de mere end 100 tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer, præster, provster, stiftsmedarbejdere m.fl. for indlæg, der pegede i forskellige retninger – fælles var dog en erkendelse af, at det digitale rummer muligheder, som folkekirken før corona ikke havde set potentialet i.

Det gælder ikke kun digitale gudstjenester, men også undervisning via skærm i stedet for fysisk fremmøde.

Blandt oplægsholderne var trosredaktør Christoffer Emil Bruun fra Danmarks Radio, og han drog en parallel mellem den digitale tidsånds vilkår for DR og folkekirken. DR producerer nu mindre med henblik på flow-tv-og radio for alle og mere til det individuelt streamende individ. Han rejste spørgsmålet, om folkekirken i visse tilfælde på samme måde kan imødekomme den enkelte.

Disse spørgsmål blev sammen med mange andre efter oplæggene debatteret i workshops, debatter og samtalecafeer, ligesom emner inden for GDPR, KODA-afgifter, SoMe og online undervisning også kom i fokus.