Elleve millioner kroner til istandsættelse af otte kirker

 

Danmarks gamle og smukke kirker er en central del af Danmarks kulturarv. Kirkeministeriets kirkeistandsættelsesordning giver mulighed for, at der kan søges om tilskud til at vedligeholde og istandsætte de særligt bevaringsværdige af dem.

Kirkeminister Joy Mogensen har nu besluttet, hvilke kirker der skal have del i årets pulje. Flest penge tilfalder i år Christians Kirke i København til istandsættelse af kirkens sandstensfacader. Den smukke kirke på Christianshavn tildeles fire millioner kroner til formålet.  

De øvrige syv modtagere dækker hele landet fra Odden, Kippinge, Radsted, Guldager og Tune kirker, over Randers Klosterkirke til Haderslev Domkirke. De er alle af Nationalmuseet vurderet som absolut støtteværdige og er derfor imødekommet med de fulde ansøgte beløb, som spænder fra ca. 125.000 kr. til 2,3 mio. kr. I alt uddeles der i år 11,4 mio. kr. i støtte fra kirkeistandsættelsesordningen.

Kirkeistandsættelsesordningens maksimale støttebeløb til enkeltansøgninger er 4 mio. kr. og aldrig over 45 pct. af istandsættelsens samlede udgift.

Læs mere om de enkelte projekter her.