Folkekirken får en ny permanent arbejdsmiljørådgivning

 

Trivslen og arbejdsmiljøet i kirkelivet landet rundt kommer i fokus, når folkekirken fra 1. januar 2022 får en permanent arbejdsmiljørådgivning, som er målrettet til folkekirkens forhold. 

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er det officielle navn på rådgivningen, der også kendes som FAR.

FAR kan med egen rådgivningschef og specialiserede rådgivere med særligt kendskab til folkekirkens forhold bidrage til håndtering af konkrete arbejdsmiljøudfordringer såvel som forebyggende indsatser. Formålet er at understøtte arbejdsmiljøarbejdet og forebygge arbejdsskader i folkekirken.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har hidtil fungeret som forsøg i perioden 2016-2021, hvor der er indsamlet vigtige erfaringer. I en evaluering af projektet svarede to tredjedele af rådgivningens brugere, at de enten i høj grad eller i meget høj grad var tilfredse med den rådgivning, de havde modtaget.

Om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning siger kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Et godt arbejdsmiljø er afgørende for alle arbejdspladser. Det gælder også folkekirken, hvor både frivillige og mange forskellige ansatte udfører et stort og vigtigt arbejde. Nu gør vi Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning til en permanent institution, som kan understøtte trivsel og et godt arbejdsmiljø på folkekirkens mange arbejdspladser i hele landet.

Kirkeministeriet og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, der består af arbejdsmarkedsparter på det folkekirkelige område, står bag det hidtidige forsøgsprojekt. Formanden for Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Bjarne Rødkjær har som formand for styregruppen ledet forsøgsprojektet med FAR. Han udtaler:

- Det er med lige del glæde og stolthed, at vi nu kan hilse Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) velkommen. Efter et langt og grundigt forarbejde kan vi nu endelig præsentere en rådgivning, der er forankret i den folkekirkelige verden. Det er især meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at skabe en struktur, hvor alle parter både arbejdsgivere og arbejdstagere er repræsenteret i den nye bestyrelse. Erfaringerne fra forsøgsprojektet har vist med al ønskelig tydelighed, at der er behov for en rådgivningstjeneste, der har indsigt i de lidt specielle arbejdspladsstrukturer, hvor gejstlige, kirkefunktionærer og menighedsråd arbejder med at få arbejdsmiljøet og samarbejdet herom til at glide i hverdagen. Jeg vil gerne ønske hele folkekirken et stort tillykke med FAR og opfordre til, at alle gør brug af rådgivningens kompetencer og erfaringer.

FAR kan bidrage med både forebyggende indsatser og løsning af konkrete problemer med arbejdsmiljøet på de lokale folkekirkelige arbejdspladser. FAR kan også bidrage til tværgående arbejdsmiljøindsatser i folkekirken, som har til formål at forbedre arbejdsmiljø og trivsel på de folkekirkelige arbejdspladser.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning vil blive ledet af en bestyrelse med otte repræsentanter fra blandt andet Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet.

Læs Bekendtgørelse om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning her. 

Nyhedsarkiv

31/05 2023

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14.…

24/05 2023

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører…

24/05 2023

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes…

17/05 2023

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende…

08/05 2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

26/04 2023

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i…