Folkekirken og pengene - helt enkelt

Landskirkeskat, lokal kirkeskat, fællesfond, finanslov og statstilskud. Det kan være svært at bevare overblikket, når man kigger nærmere på folkekirkens økonomi, for kirkens penge kommer fra flere kilder og bruges tilsvarende både lokalt og på landsplan.

Kirkeministeriet udsender nu en ny version af folderen ”Folkekirkens økonomi”, som på en overskuelig måde skaber overblik over, hvorfra pengene kommer, og hvad de bruges til. Folderen er baseret på de senest tilgængelige regnskabstal fra 2017.

Ca. 80 % af alle udgifterne i folkekirken bruges lokalt i det enkelte sogn, og som noget nyt indeholder den nye version af folderen en oversigt over, hvilke formål de lokale kirkekasser i sognene bruger pengene på fordelt på de forskellige poster kirkebygninger og sognegård, kirkelige aktiviteter, kirkegård, præstebolig, administration, fællesudgifter og anlægsinvesteringer.

I alt havde folkekirken i 2017 indtægter for 8,5 milliarder kr. og udgifter for 8,2 milliarder kr. Se den nye version af folderen om folkekirkens økonomi her.