Folkekirkens Samarbejdsudvalg går sammen om en fælles plan for arbejdsmiljøet

 

Folkekirkens Samarbejdsudvalg har besluttet at iværksætte en fælles handleplan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø. Udvalget vil bl.a. arbejde med at styrke samarbejdskulturen og helhedssynet på folkekirken som fælles arbejdsplads for kirkefunktionærer og præster.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig over det fælles fokus på arbejdsmiljøet fra både ansatte og ledere i folkekirken:

Jeg anser det for en bunden opgave, at vi sammen får bragt folkekirken et bedre sted hen. Derfor glæder jeg mig over, at folkekirkens parter og Kirkeministeriet har fundet fælles fodslag om arbejdsmiljødagsordenen. Det kræver, at alle parter går sammen og tager ansvar, hvis vi skal lykkes med at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg tror på, at en fælles handlingsplan er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Der arbejdes med arbejdsmiljøhandleplaner i mange forskellige fora i folkekirken, men det er første gang, at alle folkekirkens parter og Kirkeministeriet er gået sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet. De foreløbige overskrifter og initiativer i planen er:

  • Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads.
    Fælles forpligtelse på kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følger ansvar. Herunder f.eks. folder til nyansatte.
  • Fælles om arbejdsmiljøarbejdet – tydeliggørelse af ansvar, pligter og roller.
    Informationsmateriale om, hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet og vejledning eller cirkulære, som fastsætter de nærmere rammer for de obligatoriske arbejdsmiljødrøftelser. Derudover ses på en bedre koordinering af APV- processerne.
  • Samtaleguide til at drøfte samarbejde, kommunikation og trivsel.
    En guide til dialog om trivsel og arbejdsmiljø. Guiden kan bruges lokalt på arbejdspladserne f.eks. i forbindelse med de årlige medarbejdermøder.

Folkekirkens Samarbejdsudvalg består af repræsentanter for både ansatte og arbejdsgivere i folkekirken samt fra Kirkeministeriet og er et samlende og brobyggende forum for drøftelser af blandt andet arbejdsmiljøet. Handleplanen er et fælles afsæt for det tværgående samarbejde om at styrke arbejdsmiljøet i folkekirken.

 

Nyhedsarkiv

31/05 2023

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14.…

24/05 2023

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører…

24/05 2023

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes…

17/05 2023

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende…

08/05 2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

26/04 2023

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i…