Folkekirkens uddannelsesinstitutioner og genåbningen

    

Den gradvise genåbning af samfundet efter nedlukningen for at minimere smittespredning p.gr.a. corona-virus har også konsekvenser for folkekirkens uddannelsesinstitutioner. I retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund står, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for afholdelse af undervisning og eksamen, hvor fysisk fremmøde er nødvendig.

Og nu har kirkeministeren med henvisning til bekendtgørelse nr. 630 af 17. maj 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, og efter anmodning fra ledelsen på de tre kirkemusikskoler besluttet, at der kan gennemføres musikalsk-praktisk tilstedeværelseseksaminer og tilhørende forberedende undervisning i følgende fag: Orgel, Klaver, Solosang, Klokkespilspraktik, Hørelære, Taleteknik og Orgelkundskab, Ensemblesang.

Ministeren har ligeledes besluttet, at der kan gennemføres skriftlige tilstedeværelseseksaminer og tilhørende forberedende undervisning i følgende fag:

Hørelære, Programlægning og repertoirekundskab i klokkespil, Campanologi, Arrangement og komposition i klokkespil samt Ritornelkomposition og – kodning.

Tilføjelse den 9. juni 2020:

Der er givet tilladelse til, at der kan afholdes eksamen med fysisk fremmøde og supplerende undervisning i voksen-og børnekorledelse på folkekirkens tre kirkemusikskoler i lighed med bl.a. kirkemusikskoler på Kulturministeriets område. Der er desuden givet tilladelse til, at der generelt åbnes for undervisningsakitviteter på alle folkekirkens uddannelsesinstitutioner, så almindelig undervisnings-og kursusaktivitet kan begynde til efteråret. Tilladelser er givet under forudsætning af at de til en hver tid gældende retningslinjer om afstand og hygiejne mv. overholdes.

Tilføjelse den 15. februar 2021:

Kirkeministeren har med henvisning til bekendtgørelse nr. 42 af 15. januar 2021 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, og efter anmodning fra ledelsen på de tre kirkemusikskoler besluttet, at der kan gennemføres eksamensrettet undervisning og eksamen ved fysisk fremmøde i solo-fagene: Sang, Klaver og Orgel, og at der kan gennemføres eksamen og tilhørende forberedende undervisning med fysisk fremmøde i faget Orgelkundskab.

Ministeren har ligeledes besluttet, at der på folkekirkens tre kirkemusikskoler kan afvikles optagelsesprøver med fysisk fremmøde, hvad angår den praktisk musikalske del af prøverne.

Kirkeministeren har desuden, efter anmodning fra rektor på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, besluttet, at de pastoralseminariestuderende kan sendes i praktik i uge 8-10 og uge 18-20.

Tilladelser er givet under forudsætning af, at de til en hver tid gældende retningslinjer om afstand og hygiejne mv. overholdes.

Nyhedsarkiv

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…

02/02 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin inviterer til borgermøde i Østerild Multicenter lørdag den 3. februar 2024 kl. 12-14.

01/02 2024

Aftalekredsen (Regeringen (S, V og M), SF, LA, DF, K og RV) bag den politiske aftale om Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller…

01/02 2024

Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin går på forældreorlov pr. 5. februar 2024

31/01 2024

Christian Vind bliver ny direktør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Han kommer fra en stilling som afdelingschef i Miljøministeriet. Christian Vind…