Forlængelse af nationale COVID-19-tiltag og nye tiltag i udvalgte dele af landet henover jul og nytår

 

For at bevare kontrollen med smitteudviklingen af COVID-19 har regeringen besluttet at forlænge de allerede gældende nationale tiltag til og med den 28. februar 2021. Det betyder, at de regler og retningslinjer, der gælder for folkekirken og andre trossamfund i hele landet, også forlænges tilsvarende.

Det gældende forsamlingsforbud på hhv. 10 personer ved udendørs stående arrangementer og 50 personer ved udendørs begravelser gælder således fortsat. Det samme gælder muligheden for at være op til 500 personer til stede samtidigt til udendørs arrangementer m.v., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned med retning mod et alter eller lignende.

Som følge af smitteudviklingen i nogle dele af landet, har regeringen desuden besluttet en række særlige tiltag i perioden 9. december 2020 til og med 3. januar 2021 i form af en samlet ’storby- og Sjællandspakke’, der omfatter i alt 38 kommuner. Tiltagene udbreder og udvider de tiltag i den hidtidige ’hovedstadspakke’ for 18 kommuner, som blev præsenteret den 1. december 2020.

Både i de kommuner, som er omfattet af ’storby- og Sjællandspakken’, og i resten af landet har folkekirken og andre trossamfund fortsat mulighed for at afholde gudstjenester mv. i lokaler, som de råder over. Regler og retningslinjer for bl.a. arealkrav, mundbind, håndsprit og afstand, herunder ved sang, betyder dog, at julegudstjenester mv. afholdes anderledes end normalt. Du kan finde yderligere oplysninger hos din lokale sognekirke eller dit trossamfund.

I de kommuner, som er omfattet af ’storby- og Sjællandspakken’, anbefales det, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester. Menighedsråd og folkekirkelige institutioner i de berørte kommuner opfordres som offentlige arbejdsgivere til så vidt muligt at lade alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejde hjemmefra. Trossamfund uden for folkekirken i de berørte kommuner opfordres som private arbejdsgivere kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. I begge tilfælde opfordres kraftigt til, at de kirkelige arrangementer, som finder sted i perioden frem til den 3. januar 2021, kun gennemføres med de nødvendige medarbejdere.

Du kan læse mere om regeringens beslutning om forlængelse af de gældende tiltag og de yderligere tiltag i ’storby- og Sjællandspakken’ her.

Du kan finde de gældende retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund her.