Forsøg viser veje til større fleksibilitet i menighedsrådsarbejdet

 

Der er blevet bedre mulighed for individuel organisering, og arbejdet er blevet lettet. Nye måder at organisere sig på er desuden kommet til at passe bedre til den praktiske virkelighed i sognene.

 

Det er blandt hovedkonklusionerne i en ny rapport fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Rapporten er den sidste og endelige evaluering af de nye muligheder for at afprøve nye rammer for organisering af menighedsrådenes arbejde, som er en følge af ”Lov om forsøg i folkekirken”, der trådte i kraft i maj 2017.

 

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen ser frem til, at evalueringen nu kan bruges til at lette menighedsrådenes administrative arbejde:

 

Jeg tror, det har været en klog proces først at undersøge, hvordan menighedsrådsarbejdet bedst muligt kan gøres smidigere gennem forsøgene, før man skrider til handling. Nu ved vi mere om, hvad der kan gøres, og hvad der virker. Erfaringerne indgår i det arbejde, som er i gang, med at se på justeringer i lovgivningen om menighedsrådenes organisering af deres opgaver.

 

I forsøgsperioden er der blevet etableret i alt 71 forsøg, som alle på forskellige måder har haft til hensigt at lette menighedsrådenes arbejde og organisere sig individuelt. Det har været frivilligt for menighedsrådene, om de ønskede at anvende forsøgsmulighederne.

 

En stor del af forsøgene har været igangsat inden for forsøgsrammen ”Ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – budgetsamrådsmodellen”. Herefter har der været en del forsøg inden for forsøgsrammerne ”Placering af formålsbestemte puljer i provstikassen” og ”Ny organisering af menighedsrådets arbejde – fra roller til ansvar og opgaver”.

 

FUV konkluderer bl.a. i rapporten, at erfaringerne fra forsøgene ikke tyder på, at der har været negative virkninger ved forsøgsrammerne. Til trods for, at forsøgene har givet mere fleksible rammer for det administrative arbejde, har de dog ikke helt fjernet oplevelsen af, at fx regnskabsaflæggelse kan være kompliceret eller at nogle arbejdsgange kan forsimples.

Evalueringen fra FUV vil blive inddraget i et eventuelt lovforslag om en revision af gældende ret, som en arbejdsgruppe med deltagelse fra repræsentanter for folkekirken er ved at se på.

 

Evalueringen kan ses her.