Indberetningsordning om krænkelsessager ved Vor Frue Kirke i København

 

Kirkeministeriet har indgået aftale med Kromann Reumert om at bistå med at afdække, om nuværende og tidligere ansatte, menighedsrådsmedlemmer eller andre har kendskab til krænkelsessager ved Vor Frue Kirke i København. Kromann Reumert er bedt om at undersøge faktum og foretage en bevismæssig vurdering af indberettede oplysninger.

Til dette formål har Kromann Reumert oprettet en indberetningsordning.

Via indberetningsordningen, som løber til og med den 30. juni 2022, kan der foretages indberetning og afgives oplysninger af relevans for undersøgelsen. Det er muligt at foretage anonyme indberetninger.

Indberetningsordningen hos Kroman Reumert kan findes her https://krundersogelse2022.integrityline.com/