Joy Mogensen tiltrådt som ny kirkeminister

Efter knap to et halvt år som kirkeminister forlod Mette Bock torsdag den 27. juni 2019 posten og overlod den til sin efterfølger Joy Mogensen, som kommer fra jobbet som Roskildes borgmester.

Ligesom Mette Bock bliver også Joy Mogensen både kirkeminister og kulturminister.

- Jeg synes, at det er et rigtigt god valg, at du er blevet kirkeminister, for du er et åndsmenneske. Og det er noget særligt at være kirkeminister, for man skal have blik for, at folkekirken er netop en folkekirke og ikke en statskirke, sagde Mette Bock ved overdragelsesforretningen.

Den tiltrædende minister roste Mette Bock for hendes måde at bestride posten på:

- Jeg synes, den måde du har stået fast på, at der er og skal være et stort folkeligt engagement i folkekirken har været stærk. Engagementet fører langtfra til det samme for alle. Man må jo godt være uenige. Men det giver plads til, at man kan finde sig egen lille tone og dermed sit eget skaberværk, sagde Joy Mogensen.

Joy Mogensen betonede desuden, at religion har fået en mere fremtrædende plads i den offentlige debat.

- Vi diskuterer det i hvert fald mere, end vi har gjort i meget, meget lang tid i vores samfund. Ligesom pennen, ordet og meget andet, kan religion bruges både godt og dårligt. Når den er god, er den med til at engagere, vække forundring og begejstre, sagde Joy Mogensen.

Overdragelsesforretningen blev indledt med fællessang: Grundtvigs salme ”I al sin glans nu stråler solen”.

Og bagefter blev der udvekslet gaver mellem de to ministre. Joy Mogensen fik bøgerne "Salmer på dansk og tysk"  og ”95 teser” af Mette Bock. Joy Mogensen gav til gengæld Mette Bock bogen ”De ting du først kan se, når du sætter farten ned” af den zenbuddhistiske munk Haemin Sunim.