Kirkeministeren og udlændinge-og integrationsministeren indkalder repræsentanter for muslimske trossamfund efter sager om negativ social kontrol

     

I Danmark bestemmer man selv, hvem man er gift med, hvordan man opdrager sine børn, og hvordan man i øvrigt lever sit liv. Regeringen vil aldrig acceptere, at imamer eller andre underlægger kvinder sharialignende love, der fastholder kvinder i uønskede ægteskaber.

Derfor har kirkeminister Joy Mogensen sammen med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye indkaldt repræsentanter for islamiske trossamfund i Danmark (Muslimernes Fællesråd, Dansk Muslimsk Union og Den Islamiske Union i Danmark) til møde for at få svar på, hvordan de vil bidrage til at gøre op med den negative sociale kontrol, som finder sted i nogle muslimske miljøer. Mødet finder sted i Kirkeministeriet den 2. oktober 2020.

Ministrene vil samtidig bruge mødet til at blive klogere på, hvordan de kan stramme grebet endnu hårdere om de imamer, som misbruger deres magt i forbindelse med religiøse skilsmisser.

Kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

Vi har set nogle hårrejsende eksempler på, hvordan bestemte imamer har misbrugt deres autoritet til at arrangere religiøse skilsmisser, som stiller kvinden i en frygtelig situation. Hun bliver truet på samværet med sine børn, hvis hun gifter sig igen, eller hvis hun ikke opdrager dem på en bestemt måde, eller hvis hun i det hele taget opfører sig på en måde, som trossamfundet ikke anser for værdigt. Det er simpelthen uacceptabelt i et frit land som vores.

Der er brug for, at toneangivende repræsentanter for de muslimske trossamfund kommer aktivt på banen i denne debat. Derfor har jeg indkaldt til et møde for at drøfte, hvordan muslimske ledere selv kan være med til at skabe den forandring og respekt for grundlæggende danske værdier og frihedsrettigheder, som er nødvendig. Vi har religionsfrihed i Danmark. Men alle er forpligtet til at overholde vores demokratiske spilleregler og lovgivning.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

I Danmark skal man selv kunne bestemme, hvordan man lever sit liv. Hvem man vil gifte sig med. Og om man vil skilles. Ingen skal holdes nede af deres familier og omgangskredse. Eller af religiøse mørkemænd. Vi er hverken i middelalderen eller Mellemøsten.

Tusindvis af kvinder med udenlandsk baggrund står midt i en værdikamp. En frihedskamp. Et forsøg på at vriste sig fri af den håbløst forældede kultur, der desværre hersker i nogle muslimske kredse.

Kvindekampen i 70’erne foregik i fuld offentlighed. Der var protestmarcher i gaderne og indslag i tv. Denne gang foregår kvindekampen mere i det skjulte. Men den må for alt i verden ikke blive glemt. Derfor er der brug for, at vi alle bakker op. Det gælder også danske imamer.

Vi vil ikke tolerere parallelsamfund og negativ social kontrol i Danmark. Derfor har regeringen allerede præsenteret flere konkrete tiltag for at bekæmpe social kontrol, og vi har flere tiltag på vej.

Baggrund

Berlingske har i en artikelserie beskrevet flere eksempler på, at bestemte muslimske imamer lægger pres på muslimske kvinder for at opnå religiøse ”skilsmisser”.

Blandt andet har en imam i Odense ifølge Berlingske faciliteret en skilsmisse mellem to parter uden om myndighederne. Imamen er ikke tilknyttet et anerkendt trossamfund og har ingen officiel vielsesbemyndigelse fra Kirkeministeriet. Han er nu politianmeldt af Odense Kommune for psykisk vold.

Ifølge Berlingske oplister skilsmissekontrakten en række forhold, hvor kvinden kan miste forældremyndigheden: ”Hvis hun bliver gift med en anden mand”, ”Hvis hun flytter længere væk end 130 kilometer fra nuværende bopæl”, ”Hvis hun slår sine børn, og ikke giver dem mad”, ”Hvis hun opfører sig på en måde, der krænker hende eller familiens ære”. Kvinden er desuden blevet bedt om at bekræfte, at hun opfører sig ordentligt ”og lærer børnene Koranen, det arabiske sprog og lærer dem at bede fem gange om dagen. Ellers afbrydes skilsmissen”.

Kirkeministeren og udlændinge- og integrationsministeren vil på mødet opfordre til, at også muslimske stemmer markerer sig klart imod denne form for negativ social kontrol med kvinder i Danmark.

I mødet deltager repræsentanter for de tre offentligt kendte muslimske paraplyorganisationer i Danmark: Muslimernes Fællesråd, Dansk Muslimsk Union og Den Islamiske Union i Danmark.

Som led i bekæmpelsen af social kontrol vil regeringen i det kommende folketingsår bl.a. foreslå at gøre det muligt at inddrage pas fra mindreårige for at forbyde tvangsægteskaber  https://uim.dk/nyheder/regeringen-vil-gore-det-muligt-at-inddrage-pas-for-at-forhindre-tvangsaegteskaber, forbyde religiøse vielser af mindreårige samt skærpe straffen for tvangsmæssig fastholdelse i ægteskaber.

https://uim.dk/nyheder/2020-05/tesfaye-vielser-af-mindrearige-skal-forbydes-og-straffen-skal-skaerpes-for-at-fastholde-nogen-i-aegteskaber-mod-deres-vilje