Kirkeministeriet har ændret frister

     

Nye frister for aflevering af regnskaber og udmelding af foreløbige budgetramme

Ny frist for beslutning om oprettelse af fælles menighedsråd med virkning for menighedsrådsvalget 2020

Regeringen har iværksat omfattende tiltag for at undgå spredning af Coronavirus (COVID-19). I den forbindelse har Kirkeministeriet valgt at ændre forskellige frister, sådan at der ikke er formelle behov for møder i menighedsråd og provstiudvalg og dette i de kommende uger.

Vedr. regnskab 2019 og budget 2021

Fristen for provstiudvalgets udmelding af foreløbige driftsrammer for kirkekasserne for 2021 er ændret til den 1. maj 2020.

Fristen for menighedsrådenes og provstiudvalgenes aflevering af regnskab for 2019 er ændret til den 1, maj 2020.

Vedr. oprettelse af fælles menighedsråd

Fristen for beslutning og indberetning af en ændret struktur gennem oprettelse af nye fælles menighedsråd, ændring af fælles menighedsråd eller opløsning af fælles menighedsråd med virkning fra menighedsrådsvalget 2020 ændres til den 19. april 2020.

Vær opmærksom på at der sidste frist for indkaldelse til orienteringsmødet fortsat er den 21. april 2020.

Ændringerne fremgår af to cirkulærer:

Se cirkulære om regnskaber og udmelding af foreløbig budgetramme her

Se cirkulære om oprettelse af fælles menighedsråd her.