Kirkeministeriet iværksætter undersøgelse af krænkelsessager ved Vor Frue Kirke i København

 

Berlingske bragte søndag den 22. maj 2022 en artikel om en mangeårig medarbejder ved Vor Frue Kirke i København, som ifølge avisen over flere år har udvist krænkende adfærd, blandt andet mod en mindreårig.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

Sager af den her karakter skal altid frem i lyset – uanset om det foregår i folkekirken eller andre steder. I sidste ende er det vores børn, det handler om, og derfor tager jeg sagen meget alvorligt. Den adfærd, der beskrives, er rystende og dybt alvorlig, og derfor har jeg bedt om en tilbundsgående undersøgelse. Vi er nødt til at have afdækket hele forløbet nærmere, sådan at der kan drages den nødvendige konsekvens.

I sager, som involverer kirkens personale, har menighedsrådet arbejdsgiveransvaret, og biskoppen fører tilsyn med menighedsrådet. Kirkeministeriet har den 22. maj 2022 anmodet både menighedsrådet og biskoppen om en nærmere redegørelse for sagen.

I lyset af, at en af de beskrevne sager omhandler seksuelle krænkelser af en mindreårig, har Kirkeministeriet desuden taget initiativ til en nærmere afdækning af denne sag, samt om der er andre tilfælde af krænkende adfærd fra den pågældende i forbindelse med dennes ansættelse ved Vor Frue Kirke. Kirkeministeriet har derfor anmodet advokatfirmaet Kromann Reumert om at bistå med at sikre, at nuværende og tidligere ansatte, menighedsrådsmedlemmer og andre frit kan oplyse om deres eventuelle kendskab til tilfælde af krænkende adfærd ved kirken i den periode, hvor den pågældende har været ansat.

Afdækningen påbegyndes med det samme, og Kromann Reumert forventer efter sommerferien at afrapportere de indsamlede oplysninger til Kirkeministeriet, som vil inddrage dem i den videre opfølgning. Kirkeministeriet vil snarest give nærmere oplysninger om indberetningsordningen via Kromann Reumert.