Kirkeministeriet offentliggør ny organisation

 

Med regeringsdannelsen den 15. december 2022 fik Kirkeministeriet tilført opgaver vedrørerne den fysiske planlægning og landdistriktsudviklingen i Danmark.

Derfor har Kirkeministeriet nu besluttet en ny organisation af både departement og den nyoprettede Plan- og Landdistriktsstyrelse.

Kirkeministeriets departementschef Christian Dons Christensen siger:

”Det er en stor og væsentlig opgave, som Kirkeministeriet nu har fået tilført. Jeg er glad for, at vores styrkede organisation nu er faldet på plads, så vores engagerede medarbejdere kan få de bedst mulige rammer for at understøtte de vigtige opgaver, som nu hører under kirkeministeren og ministeren for landdistrikter. ”

Ressortoverflytningen af opgaver inden for plan- og landdistriktsområdet betyder, at der er overført 139 årsværk til Kirkeministeriet fra det tidligere Indenrigs- og Boligministerium.

Ministeriet vil være organiseret i et departement og en styrelse. Organisationsdiagrammet kan ses her.

Læs mere om ministeriets organisation her.

For departementet indebærer organisationsændringen en væsentlig styrkelse, herunder af ledelseskapaciteten. Styrkelsen gælder både for håndteringen af de nye opgaver om fysisk planlægning og landdistriktsudvikling og for de eksisterende opgaver vedrørende folkekirken og andre trossamfund.

Den nye organisation træder i kraft den 1. februar 2023.