Kommission skal overveje modernisering af folkekirkens dåb

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes drop-in-dåb, lørdagsgudstjenester med dåb og forskellige symbolske tiltag, som i stigende grad tages med i ritualet omkring dåben.

Derfor skal en kommission nu se på, om tiden er inde til at ændre dåbsritualet i folkekirken.

Det er kirkeministeren, der nedsætter dåbskommissionen. Den skal drøfte dåbsteologi, dåbsritual og dåbspraksis og vurdere, om der er behov for større eller mindre ændringer i det nuværende dåbsritual, der senest blev ændret i 1992 efter et grundigt liturgiarbejde.

Forberedelserne til arbejdet har været i gang længe. Allerede i 2016 nedsatte biskopperne en arbejdsgruppe, der skulle se på dåbsritualet, og i 2019 udgav arbejdsgruppen en rapport. Den er efterfølgende blevet drøftet lokalt, i bredere sammenhænge og ved en national liturgikonference i 2021. Og i januar 2022 anmodede biskopperne så Kirkeministeriet om at nedsætte kommissionen, som nu er klar.

Kirkeminister Louise Schack Elholm lægger vægt på, at den nedsatte kommission afspejler folkekirken i bredest mulige forstand, idet den består af medlemmer med både gejstlig, fagteologisk og anden faglig ekspertise og af lægfolk:

"Dåben er et af folkekirkens to sakramenter, og derfor er det helt afgørende, at hvis der skal ske ændringer i dåbsteologi og dåbspraksis, så skal det ske efter meget grundige overvejelser. Og samtidig at det sker i en proces, hvor vi sikrer, at folkekirken i hele dens bredde bliver hørt og inddraget hele vejen igennem. Det mener jeg, at vi sikrer med den sammensætning, dåbskommissionen får".

Dåbskommissionen skal afslutte sit arbejde ved udgangen af marts 2027.

Se dåbskommissionens kommissorium og medlemmer her i de vedhæftede filer.

Nyhedsarkiv

31/05 2023

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14.…

24/05 2023

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører…

17/05 2023

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende…

08/05 2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

26/04 2023

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i…

18/03 2023

Med finansloven for 2023 vil regeringen afsætte 200 millioner kroner til Landsbypuljen og Bredbåndspuljen. Puljerne skal være med til at skabe…