Kommission skal overveje modernisering af folkekirkens dåb

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes drop-in-dåb, lørdagsgudstjenester med dåb og forskellige symbolske tiltag, som i stigende grad tages med i ritualet omkring dåben.

Derfor skal en kommission nu se på, om tiden er inde til at ændre dåbsritualet i folkekirken.

Det er kirkeministeren, der nedsætter dåbskommissionen. Den skal drøfte dåbsteologi, dåbsritual og dåbspraksis og vurdere, om der er behov for større eller mindre ændringer i det nuværende dåbsritual, der senest blev ændret i 1992 efter et grundigt liturgiarbejde.

Forberedelserne til arbejdet har været i gang længe. Allerede i 2016 nedsatte biskopperne en arbejdsgruppe, der skulle se på dåbsritualet, og i 2019 udgav arbejdsgruppen en rapport. Den er efterfølgende blevet drøftet lokalt, i bredere sammenhænge og ved en national liturgikonference i 2021. Og i januar 2022 anmodede biskopperne så Kirkeministeriet om at nedsætte kommissionen, som nu er klar.

Kirkeminister Louise Schack Elholm lægger vægt på, at den nedsatte kommission afspejler folkekirken i bredest mulige forstand, idet den består af medlemmer med både gejstlig, fagteologisk og anden faglig ekspertise og af lægfolk:

"Dåben er et af folkekirkens to sakramenter, og derfor er det helt afgørende, at hvis der skal ske ændringer i dåbsteologi og dåbspraksis, så skal det ske efter meget grundige overvejelser. Og samtidig at det sker i en proces, hvor vi sikrer, at folkekirken i hele dens bredde bliver hørt og inddraget hele vejen igennem. Det mener jeg, at vi sikrer med den sammensætning, dåbskommissionen får".

Dåbskommissionen skal afslutte sit arbejde ved udgangen af marts 2027.

Se dåbskommissionens kommissorium og medlemmer her i de vedhæftede filer.

[Opdateret: Et medlem af dåbskommissionen har valgt at udtræde d. 7. juni 2023. Ligeledes har Marie Vejrup Nielsen valgt i september 2023 at udtræde af Kommissionen]

Nyhedsarkiv

06/12 2023

Jens Husted er ny særlig rådgiver for Morten Dahlin.

24/11 2023

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin har sat sig i spidsen for det landdistriktspolitiske udspil. Det betyder også, at den nye minister…

23/11 2023

Venstres Morten Dahlin bliver minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Den nye minister indtræder…

23/11 2023

Kl. 15.00 i dag den 23. november vil der være ministeroverdragelse i By-, Land- og Kirkeministeriet, hvor Morten Dahlin får overdraget ministerposten…

20/11 2023

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, vil gerne høre tanker og idéer om fremtidens landdistrikter fra lokalsamfund, når ministeren…

15/11 2023

Den nye regional- og landdistriktspolitiske redegørelse for 2023 bliver den 16. november debatteret i Folketinget. Redegørelsen kaster lys over en…