Menighedsråd får hjælp til håndtering af personoplysninger

 

Hvilke personoplysninger må menighedsrådet indsamle for at arrangere en sogneaften? Må der transmitteres lyd og billeder fra en gudstjeneste eller kirkelig handling? Hvordan behandler man personfølsomme oplysninger, hvis sognegården udlånes til begravelseskaffe?

Med en ny adfærdskodeks kan landets menighedsråd nu finde konkrete svar og vejledninger om disse og en lang række andre spørgsmål.

Adfærdskodeksen er netop godkendt af Datatilsynet og er den første af sin art i Danmark efter den nye databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft i 2018. Chefen for Folkekirkens It Torben Stærgaard glæder sig over, at tre års samarbejde mellem Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Kammeradvokaten nu har båret frugt:

- Jeg håber, at menighedsrådene kan se værdien i at tilslutte sig adfærdskodeksen. Det vil både hjælpe dem til at behandle personoplysninger på den rigtige måde og til at demonstrere over for omverdenen, at man lever op til sine forpligtelser.

Det er frivilligt for et menighedsråd, om det ønsker at tilslutte sig kodeksen og dermed forpligte sig til at overholde dens retningslinjer. Tilslutning fritager ikke menighedsrådene for ansvar for at overholde databeskyttelseslovgivningen i øvrigt, men det forventes at indgå i Datatilsynets vurderinger i forbindelse med eventuelle tilsynssager, hvis man har tilsluttet sig og overholdt adfærdskodeksen.

Se ”Adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje” her.

Se Datatilsynets godkendelse her.

Nyhedsarkiv

31/05 2023

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14.…

24/05 2023

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører…

24/05 2023

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes…

17/05 2023

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende…

08/05 2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

26/04 2023

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i…