Mere end 50 millioner kroner til udvikling i landdistrikterne

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne og på de små øer.

I denne uge indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om finansloven for 2023. Derfor kan minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, nu officielt åbne for nye ansøgninger til den første af to ansøgningsrunder under Landdistriktspuljen i 2023.

”En af mine vigtigste opgaver som minister for landdistrikter er at sikre gode betingelser for udviklingen i landdistrikterne. Her er Landdistriktspuljen et vigtigt redskab, fordi vi kan støtte foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling lokalt. Derfor er jeg glad for at kunne åbne for en ny ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen” siger Louise Schack Elholm.

I løbet af 2023 vil der blive udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer, forskningsprojekter, projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker samt midler til lokalsamfund, der ønsker at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker.

I alt 28,1 mio. kr. bliver udbudt i Landdistriktspuljens første runde. De fordeler sig på følgende projekttyper:

  • 6,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 19,5 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde i 2023 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde inden 31. maj kl. 12.00.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Tyge Mortensen.

 

Fakta om Landdistriktspuljen

I 2023 vil der være to ansøgningsrunder. I Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde er der i alt afsat 28,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker, projekter på de små øer og projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker. I anden runde afsættes midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

Af de 51,8 mio. kr., der samlet uddeles fra Landdistriktspuljen i 2023, tildeles 7,2 mio. kr. til Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutning af Danske Småøer, Center for Landdistriktsforskning og FOOD som aftalebaseret støtte.

Se ansøgningsrunder og vejledninger på hjemmesiden Liv og land.dk.

 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 eller på landdistriktspulje@bpst.dk

 

Nyhedsarkiv

31/05 2023

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14.…

24/05 2023

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører…

24/05 2023

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes…

17/05 2023

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende…

08/05 2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

18/03 2023

Med finansloven for 2023 vil regeringen afsætte 200 millioner kroner til Landsbypuljen og Bredbåndspuljen. Puljerne skal være med til at skabe…