Mere end 50 millioner kroner til udvikling i landdistrikterne

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne og på de små øer.

I denne uge indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om finansloven for 2023. Derfor kan minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, nu officielt åbne for nye ansøgninger til den første af to ansøgningsrunder under Landdistriktspuljen i 2023.

”En af mine vigtigste opgaver som minister for landdistrikter er at sikre gode betingelser for udviklingen i landdistrikterne. Her er Landdistriktspuljen et vigtigt redskab, fordi vi kan støtte foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling lokalt. Derfor er jeg glad for at kunne åbne for en ny ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen” siger Louise Schack Elholm.

I løbet af 2023 vil der blive udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer, forskningsprojekter, projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker samt midler til lokalsamfund, der ønsker at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker.

I alt 28,1 mio. kr. bliver udbudt i Landdistriktspuljens første runde. De fordeler sig på følgende projekttyper:

  • 6,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 19,5 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde i 2023 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde inden 31. maj kl. 12.00.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Tyge Mortensen.

 

Fakta om Landdistriktspuljen

I 2023 vil der være to ansøgningsrunder. I Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde er der i alt afsat 28,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker, projekter på de små øer og projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker. I anden runde afsættes midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

Af de 51,8 mio. kr., der samlet uddeles fra Landdistriktspuljen i 2023, tildeles 7,2 mio. kr. til Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutning af Danske Småøer, Center for Landdistriktsforskning og FOOD som aftalebaseret støtte.

Se ansøgningsrunder og vejledninger på hjemmesiden Liv og land.dk.

 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 eller på landdistriktspulje@bpst.dk

 

Nyhedsarkiv

06/12 2023

Jens Husted er ny særlig rådgiver for Morten Dahlin.

24/11 2023

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin har sat sig i spidsen for det landdistriktspolitiske udspil. Det betyder også, at den nye minister…

23/11 2023

Venstres Morten Dahlin bliver minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Den nye minister indtræder…

23/11 2023

Kl. 15.00 i dag den 23. november vil der være ministeroverdragelse i By-, Land- og Kirkeministeriet, hvor Morten Dahlin får overdraget ministerposten…

20/11 2023

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, vil gerne høre tanker og idéer om fremtidens landdistrikter fra lokalsamfund, når ministeren…

15/11 2023

Den nye regional- og landdistriktspolitiske redegørelse for 2023 bliver den 16. november debatteret i Folketinget. Redegørelsen kaster lys over en…