Mere end 50 millioner kroner til udvikling i landdistrikterne

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14. juni kl. 12.00. Den første af to ansøgningsrunder under Landdistriktspuljen i 2023 er derfor åben i 14 dage mere end oprindeligt offentliggjort.

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne og på de små øer.

I løbet af 2023 vil der blive udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer, forskningsprojekter, projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker samt midler til lokalsamfund, der ønsker at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker.

I alt 28,1 mio. kr. bliver udbudt i Landdistriktspuljens første runde. De fordeler sig på følgende projekttyper:

  • 6,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 19,5 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde i 2023 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde inden 14. juni kl. 12.00.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Tyge Mortensen.

 

Fakta om Landdistriktspuljen

I 2023 vil der være to ansøgningsrunder. I Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde er der i alt afsat 28,1 mio. kr. til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker, projekter på de små øer og projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker. I anden runde afsættes midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

Af de 51,8 mio. kr., der samlet uddeles fra Landdistriktspuljen i 2023, tildeles 7,2 mio. kr. til Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutning af Danske Småøer, Center for Landdistriktsforskning og FOOD som aftalebaseret støtte.

Se ansøgningsrunder og vejledninger på hjemmesiden Liv og land.dk.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 eller på landdistriktspulje@bpst.dk

Nyhedsarkiv

22/09 2023

Ministeren For landdistrikter Louise Schack Elholm er med til fejringen, når den midtjyske landsby Sparkær lørdag den 23. september modtager prisen…

21/09 2023

Når folketinget åbner den 3. oktober, sker det traditionelt med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10.00, hvor ministre,…

18/09 2023

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm rejser den 18.-21. september 2023 til Grønland.

14/09 2023

En bred kreds af folketingets partier er enige om at muliggøre en tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Høvsøre. Det skal…

01/09 2023

Nu har du mulighed for at nominere de kandidater til Landdistriktsprisen, som du synes lægger et stort arbejde i at skabe positiv udvikling i dit…

30/08 2023

I dag åbner minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen 2023.