Møde med biskopperne om afskaffelse af store bededag som helligdag

 

PRESSEMEDDELELSE

 

Møde med biskopperne om afskaffelse af store bededag som helligdag

Kirkeministeren har indkaldt folkekirkens 10 biskopper til møde om udmøntningen af regeringsgrundlagets forslag om afskaffelse af en helligdag. Mødet finder sted i Kirkeministeriet den 20. januar 2023.

Kirkeminister Louise Schack Elholm siger:

- Regeringen og jeg som kirkeminister ønsker at inddrage folkekirken i udmøntningen af forslaget om at afskaffe en helligdag. Kort efter jeg blev kirkeminister, har jeg søgt kontakt til biskopperne for at få en vurdering af spørgsmålet om valg af konkret helligdag. Efter regeringens beslutning om at pege på store bededag, der blev offentliggjort i torsdags, ser jeg nu frem til næste skridt i inddragelsen af folkekirken, som blandt andet handler om de afledte konsekvenser for folkekirkens alterbog.

Der er en lang tradition for, at folkekirkens indre anliggender reguleres med kgl. resolutioner, også efter grundlovens vedtagelse. Proceduren indebærer, at regulering af folkekirkens indre anliggender som hovedregel sker uden afstemning i Folketinget og på kirkeministerens ansvar. Proceduren muliggør desuden, at regulering af de indre anliggender kan ske med behørig inddragelse af folkekirken.

Det er også denne sædvanlige proces, der er planlagt i forbindelse med regeringens forslag om at afskaffe store bededag som helligdag, nemlig ved en kgl. resolution efter indstilling fra kirkeministeren. Beskæftigelsesministeren har den 12. januar 2023 offentliggjort et lovforslag om konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag som helligdag. Her fremgår det, at den kgl. resolution vil foreligge samtidig med lovforslagets stadfæstelse.

Mens Folketinget behandler beskæftigelsesministerens lovforslag om konsekvenserne for løn- og ansættelsesvilkår og for butikslivet i Danmark, vil kirkeministeren sideløbende inddrage folkekirken i udfærdigelsen af kgl. resolution om afskaffelse af store bededag som helligdag hhv. de afledte konsekvenser for alterbogen.

På mødet med biskopperne vil kirkeministeren blandt andet bede om deres vurdering af, hvordan arbejdet med tilpasning af alterbogen bedst tilrettelægges, herunder hvor lang tid der er behov for, og hvilke repræsentanter for folkekirken som bør indgå i arbejdet. Mødet vil også være en anledning til at drøfte de fælles udtalelser, som biskopperne har udsendt om spørgsmålet.

Kirkeminister Louise Schack Elholm siger:

- Jeg har noteret mig, at biskopperne ikke er enige i regeringens forslag om at afskaffe en helligdag, og jeg respekterer naturligvis deres holdning. Men biskoppernes udtalelser antager tilsyneladende også, at de eller folkekirken ikke vil blive inddraget i arbejdet med den kgl. resolution. Det tror jeg bygger på en misforståelse, og jeg håber, at vi kan benytte mødet på fredag til at lægge en plan for det videre arbejde.

Den danske Alterbog indeholder gudstjenesteordningen for den danske folkekirke. Alterbogen er autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 og omfatter blandt andet bønner og tekster for store bededag, hvor folkekirkens præster i dag har pligt til at afholde gudstjenester. Ændringer i alterbogen kan enten ske samtidig med kgl. resolution om afskaffelse af store bededag som helligdag eller i en særskilt, senere kgl. resolution, hvis det vurderes, at der er behov for længere tid hertil.

Nyhedsarkiv

31/05 2023

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14.…

24/05 2023

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører…

24/05 2023

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes…

17/05 2023

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende…

08/05 2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

26/04 2023

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i…