Møde med biskopperne om afskaffelse af store bededag som helligdag

 

PRESSEMEDDELELSE

 

Møde med biskopperne om afskaffelse af store bededag som helligdag

Kirkeministeren har indkaldt folkekirkens 10 biskopper til møde om udmøntningen af regeringsgrundlagets forslag om afskaffelse af en helligdag. Mødet finder sted i Kirkeministeriet den 20. januar 2023.

Kirkeminister Louise Schack Elholm siger:

- Regeringen og jeg som kirkeminister ønsker at inddrage folkekirken i udmøntningen af forslaget om at afskaffe en helligdag. Kort efter jeg blev kirkeminister, har jeg søgt kontakt til biskopperne for at få en vurdering af spørgsmålet om valg af konkret helligdag. Efter regeringens beslutning om at pege på store bededag, der blev offentliggjort i torsdags, ser jeg nu frem til næste skridt i inddragelsen af folkekirken, som blandt andet handler om de afledte konsekvenser for folkekirkens alterbog.

Der er en lang tradition for, at folkekirkens indre anliggender reguleres med kgl. resolutioner, også efter grundlovens vedtagelse. Proceduren indebærer, at regulering af folkekirkens indre anliggender som hovedregel sker uden afstemning i Folketinget og på kirkeministerens ansvar. Proceduren muliggør desuden, at regulering af de indre anliggender kan ske med behørig inddragelse af folkekirken.

Det er også denne sædvanlige proces, der er planlagt i forbindelse med regeringens forslag om at afskaffe store bededag som helligdag, nemlig ved en kgl. resolution efter indstilling fra kirkeministeren. Beskæftigelsesministeren har den 12. januar 2023 offentliggjort et lovforslag om konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag som helligdag. Her fremgår det, at den kgl. resolution vil foreligge samtidig med lovforslagets stadfæstelse.

Mens Folketinget behandler beskæftigelsesministerens lovforslag om konsekvenserne for løn- og ansættelsesvilkår og for butikslivet i Danmark, vil kirkeministeren sideløbende inddrage folkekirken i udfærdigelsen af kgl. resolution om afskaffelse af store bededag som helligdag hhv. de afledte konsekvenser for alterbogen.

På mødet med biskopperne vil kirkeministeren blandt andet bede om deres vurdering af, hvordan arbejdet med tilpasning af alterbogen bedst tilrettelægges, herunder hvor lang tid der er behov for, og hvilke repræsentanter for folkekirken som bør indgå i arbejdet. Mødet vil også være en anledning til at drøfte de fælles udtalelser, som biskopperne har udsendt om spørgsmålet.

Kirkeminister Louise Schack Elholm siger:

- Jeg har noteret mig, at biskopperne ikke er enige i regeringens forslag om at afskaffe en helligdag, og jeg respekterer naturligvis deres holdning. Men biskoppernes udtalelser antager tilsyneladende også, at de eller folkekirken ikke vil blive inddraget i arbejdet med den kgl. resolution. Det tror jeg bygger på en misforståelse, og jeg håber, at vi kan benytte mødet på fredag til at lægge en plan for det videre arbejde.

Den danske Alterbog indeholder gudstjenesteordningen for den danske folkekirke. Alterbogen er autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 og omfatter blandt andet bønner og tekster for store bededag, hvor folkekirkens præster i dag har pligt til at afholde gudstjenester. Ændringer i alterbogen kan enten ske samtidig med kgl. resolution om afskaffelse af store bededag som helligdag eller i en særskilt, senere kgl. resolution, hvis det vurderes, at der er behov for længere tid hertil.

Nyhedsarkiv

22/09 2023

Ministeren For landdistrikter Louise Schack Elholm er med til fejringen, når den midtjyske landsby Sparkær lørdag den 23. september modtager prisen…

21/09 2023

Når folketinget åbner den 3. oktober, sker det traditionelt med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10.00, hvor ministre,…

18/09 2023

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm rejser den 18.-21. september 2023 til Grønland.

14/09 2023

En bred kreds af folketingets partier er enige om at muliggøre en tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Høvsøre. Det skal…

01/09 2023

Nu har du mulighed for at nominere de kandidater til Landdistriktsprisen, som du synes lægger et stort arbejde i at skabe positiv udvikling i dit…

30/08 2023

I dag åbner minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen 2023.