2020 er et valgår - et menighedsrådsvalgår

    

Der skal være valg til folkekirkens omtrent 1700 menighedsråd i år. Men ikke et helt almindeligt et af slagsen.

Menighedsrådsvalget 2020 er nemlig det første med en ny valgform, som blev vedtaget af Folketinget i 2018 efter et grundigt udvalgsarbejde.

Kirkeminister Joy Mogensen glæder sig over det stærke engagement i lokalsamfundene, som menighedsrådene er udtryk for:

- Som borgmester har jeg oplevet, hvor vigtigt det er for vores samfund, at vi har aktive og engagerede mennesker, hvis hjerte banker for lokalsamfundene, både på landet og i byen. Derfor er jeg glad og pavestolt, når jeg ser unge og gamle bruge en stor del af deres fritid på at engagere sig i det lokale kirkeliv. Menighedsrådene er den danske folkekirkes omdrejningspunkt, og jeg kan kun opfordre til, at endnu flere engagerer sig i det vigtige arbejde.

Der er ca. 12.000 menighedsrådmedlemmer i Danmark. Til sammenligning er der ca. 2.500 medlemmer af landets byråd. Menighedsrådsvalget er med den nye valgform tilpasset den virkelighed, som ved det seneste ordinære menighedsrådsvalg i 2016 gjorde sig gældende i mere end 97 procent af sognene. Nemlig at der sjældent er behov for at gennemføre et afstemningsvalg, som man kender det fra kommunal- og folketingsvalg.

Fremover sker valget som udgangspunkt på valgforsamlinger i de enkelte sogne den 15. september 2020. Valgforsamlingen er et offentligt møde med åben debat mellem kandidaterne, hvorefter et nyt råd vælges ved skriftlig, hemmelig afstemning. Senest fire uger efter offentliggørelse af resultatet er der mulighed for at kræve et traditionelt afstemningsvalg ved at indlevere en eller flere kandidatlister med stillere. 

Allerede i foråret, nærmere bestemt den 12. maj, holdes der orienteringsmøder om det kommende valg landet rundt. På den måde får menighedsrådene tidligt en fornemmelse af interessen i lokalområdet for at stille op, så man eventuelt kan tage kontakt til de mange potentielle kandidater, som heldigvis ofte har lyst, hvis de bliver spurgt.

Kirkeministeriet har netop udsendt fire cirkulærer til landets menighedsråd, som nærmere beskriver valgets procedurer. Kirkeministeriet har desuden i tæt samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdet en valgvejledning, som også netop er blevet tilgængelig for menighedsrådene.