Bispevalg i Helsingør Stift 2020

    

Kirkeministeriet har i dag udskrevet bispevalg i Helsingør Stift. Den nuværende biskop, Lise-Lotte Rebel, fylder 70 år og fratræder derfor sin stilling med udgangen af januar 2021.

Bispevalget afgør, hvem der skal indsættes som ny biskop over Helsingør Stift ved den officielle bispevielse i Skt. Olai Kirke søndag den 31. januar 2021.

Den nye biskop vælges af menighedsrådsmedlemmer, præster og valgmenighedsrepræsentanter i stiftet, som er de eneste med stemmeret til bispevalget.

Kandidater til bispevalget skal have bestået den teologiske kandidateksamen fra et dansk universitet og skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken. Kandidater skal anmeldes senest den 25. august 2020 og skal støttes af mindst 75 stemmeberettigede stillere for at kunne stille op.

Hvis der anmeldes mere end to kandidater, og ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde.

Valget er udskrevet af Kirkeministeriet med en cirkulæreskrivelse, som kan læses her.